L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenta recurs d’alçada contra la resolució de la Direcció General de política energètica pel projecte d’estesa de 27 torres d’alta tensió (MAT) al municipi

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va signar un Decret el passat 31 d’agost per interposar, davant la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición … Read More

Avui s’ha signat un Decret d’alcaldia per reprendre els terminis de les licitacions que estaven en curs abans de la declaració de l’estat d’alarma

Avui dimecres 13 de maig l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha signat un Decret d’alcaldia d’acord amb la Disposició addicional vuitena del Reial Decret-llei 17/2020, del 5 … Read More