Patrocinis esportius del 2022

El dimecres 16 de novembre s’obre el termini per presentar sol·licituds per optar als patrocinis esportius. Les sol·licituds es podran presentar fins el 15 de desembre.

Enllaç a la convocatòria:

Compten amb una partida de 2.000€ al pressupost per donar suport a la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels/les esportistes del municipi, afavorint la seva tecnificació i participació en les competicions esportives, així com la promoció del municipi.

És subvencionable:

-Material esportiu relacionat amb l’especialitat practicada

-Llicències esportives, arbitratges i jutges de competició, assegurances i mutualitats, i les relacionades amb la federació esportiva corresponent

-Desplaçaments a competicions esportives

No és subvencionable:

-Despeses de festes, celebracions i àpats

-Despeses de sancions i multes

-Despeses de representació de càrrecs directius

Màxim a subvencionar: el 50% del total de les despeses subvencionables presentades pel/la beneficiari/ària, amb un màxim de 400€.

Beneficiaris: les persones esportistes no professionals del municipi que compleixin els següents requisits:

-Ser persona física major d’edat. En el cas de menors de 18 anys, es requerirà l’autorització atorgada pel seu pare, mare i/o tutor/a legal

-Estar empadronat/da al municipi de la Bisbal del Penedès, amb una anterioritat de dos anys des de la publicació de la convocatòria

-Participar en campionats esportius provincials, autonòmics o nacionals, de forma individual i no professional

-Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent

-No ser deutor/a de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l’Ajuntament

odeu consultar les bases completes d’aquesta subvenció al BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20221115&anyp=2022&num=09829&v=i

Enllaç als documents del patrocini esportiu:
DESCARREGA CONVOCATÒRIA

DESCARREGA DECLARACIÓ RESPONSABLE

DESCARREGA PROGRAMA I PRESSUPOST PREVISTOS

DESCARREGA SOL.LICITUD