El Ple és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Està integrat per tots els regidors i regidores escollits democràticament (11), sota la presidència de l’alcaldessa, i té encomanat el control i la fiscalització dels òrgans de govern, entre d’altres competències.

Els Plens poden ser ordinaris, extraordinaris, o extraordinaris amb caràcter urgent. El Plens s es  estan oberts a tots els ciutadans i ciutadanes

ENLLAÇOS

Actes anteriors i publicacions al portal de Transparència de l’Ajuntament. Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a info@bisbalpenedes.com