SUBVENCIÓ TRANSPORT ESCOLAR. CONVOCATÒRIA 2020

Enllaç Convocatòries de subvencions 2020. Portal de transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

SUBVENCIÓ PER AL TRANSPORT ESCOLAR INTRAMUNICIPAL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER AL CURS 2019 – 2020

1.MODEL DE SOL.LICITUD DE LA SUBVENCIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR INTRAMUNICIPAL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER AL CURS 2019 – 2020
2.DADES BANCÀRIES SUBVENCIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR INTRAMUNICIPAL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER AL CURS 2019 – 2020
3.ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR INTRAMUNICIPAL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER AL CURS 2019 – 2020

SUBVENCIÓ LLIBRES DE TEXT. CONVOCATÒRIA 2020

Enllaç Convocatòries de subvencions 2020. Portal de transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

La Regidoria d’Ensenyament informa que fins al 12 de novembre es poden demanar les subvencions per als llibres escolars.

Objecte i finalitat: Subvencionar part dels llibres de text de l’Escola Ull de Vent, l’Escola els Quatre Vents i l’Institut Coster de la Torre per al curs 2019/2020, per ajudar les famílies a fer front a aquest cost i també a promoure la socialització dels llibres.

Quantia de la subvenció: màxim 200€ per alumne i curs respecte al cost dels llibres de text adquirits (aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF).

Requisits per ser beneficiaris:

  • Acreditar la despesa dels llibres adquirits.
  • Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’Escola Ull de Vent, Escola els Quatre Vents o Institut Coster la Torre.
  • Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.
  • Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència tributària estatal i autonòmica

Pagament de la subvenció:

El pagament es farà en dues parts:

  • Febrer de 2020 el 50%
  • Juliol de 2020 el 50% restant, després que els alumnes hagin retornat els llibres a l’escola.

Podeu consultar les bases completes d’aquesta subvenció al BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9170&ebop_any=2019

MODELS DE DOCUMENTACIÓ

1.MODEL DE SOL.LICITUD DE LA SUBVENCIÓ DE LLIBRES DE TEXT 2019-2020
2.DADES BANCÀRIES SUBVENCIÓ DE LLIBRES DE TEXT 2019-2020
3.ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LLIBRES DE TEXT 2019-2020


SUBVENCIÓ MENJADOR ESCOLAR. CONVOCATÒRIA 2020

Enllaç Convocatòries de subvencions 2020. Portal de transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

La Regidoria d’Ensenyament informa que fins al 12 de novembre es poden demanar les subvencions per al menjador escolar.

Objecte i finalitat: Subvenció d’una part dels rebuts del menjador escolar de l’escola Ull de Vent per al curs 2019/2020, amb l’objectiu d’ajudar les famílies a fer front a aquest cost.

Quantia de la subvenció: 1,70€ per dia que l’alumne assisteix al servei de menjador (aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF)

Requisits per ser beneficiaris:

-Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’escola Ull de Vent.

-Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.

-Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència tributària estatal i autonòmica.

Pagament de la subvenció:

Es faran dos pagaments: un al febrer i un altre al juliol de 2020

Podeu consultar les bases completes d’aquesta subvenció al BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9171&ebop_any=2019

MODELS DE DOCUMENTACIÓ

1. MODEL DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ DE MENJADOR ESCOLAR
2. DADES BANCÀRIES SUBVENCIÓ MENJADOR ESCOLAR
3. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEDEL MENJADOR ESCOLAR