Convocatòria de subvenció de fitxes i libres de text, menjador escolar i transport escolar, escola Ull de Vent. Curs 2022/2023

La Regidoria d’Ensenyament informa que del 12 de setembre al 9 d’octubre, ambdós inclosos, es poden demanar les subvencions per al transport escolar de l’escola Ull de Vent.

Objecte i finalitat: Subvencionar part del cost de fitxes i libres de text, menjador escolar i transport escola de l’escola Ull de Vent per al curs 2022/2023, per ajudar les famílies a fer front a aquest cost.

Quantia de la subvenció:

L’import de la subvenció correspondrà al cost efectiu de les fitxes d’infantil i dels llibres de text deprimària adquirits a través del programa de socialització de llibres, del servei de transport escolarintramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedes i del servei de menjador escolar, amb un màxim de 500,00 euros per alumne/a. er beneficiari/ària i curs

Requisits per ser beneficiaris:

 • Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’escola Ull de Vent.
 • Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.
 • – Per a la subvenció per l’adquisició de fitxes o llibres de text: Realitzar la compra de les fitxes i
  llibres de text, a través del programa de socialització de llibres,
  – Per a la subvenció de transport escolar: ser usuaris/àries del servei de transport escolar
  intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès.
  – Per a la subvenció del menjador escolar: ser usuaris/àries del servei de menjador escolar.
 • Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència tributària estatal i autonòmica

Pagament de la subvenció: Es farà en un únic pagament.

Podeu consultar les bases completes d’aquesta subvenció al BOP Enllaç al BOP

Enllaços als formularis que cal aportar per sol·licitar la subvenció:  DESCARREGA FORMULARI

Sol·licitud : DESCARREGA FORMULARI BANC

Convocatòria de subvencions pels llibres de secundaria obligatòria de l’IES Coster la Torre, curs 2022/23

La Regidoria d’Ensenyament informa que del 5 de setembre al 3 d’octubre de 2023,, ambdós inclosos, es poden demanar les subvencions per als llibres escolars de secundaria obligatòria de l’IES Coster la Torre.

Objecte i finalitat: Subvencionar part dels llibres secundaria obligatòria l’Institut Coster de la Torre per al curs 2022/2023, per ajudar les famílies a fer front a aquest cost i també a promoure la socialització dels llibres.

Quantia de la subvenció: màxim 200€ per alumne secundaria obligatòria i curs respecte al cost dels llibres de text adquirits (aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF).

Requisits per ser beneficiaris:

 • Acreditar la despesa dels llibres adquirits de secundaria obligatòria a traves del programa de socialtzació de llibres
 • Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne secundaria de l’Institut Coster la Torre.
 • Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.
 • Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència tributària estatal i autonòmica

Pagament de la subvenció: Es farà en un únic pagament.

Podeu consultar les bases completes d’aquesta subvenció al BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230904&anyp=2023&num=07780&v=i

Enllaços als formularis que cal aportar per sol·licitar la subvenció:

Sol·licitud : DESCARREGAR SOL.LICITUD 

Dades bancàries DESCARREGA DOCUMENT