Convocatòria de subvencions pel transport escolar de l’escola Ull de Vent, curs 2020/21

La Regidoria d’Ensenyament informa que del 22 de juny al 20 de juliol, ambdós inclosos, es poden demanar les subvencions per al transport escolar de l’escola Ull de Vent.

Objecte i finalitat: Subvencionar part del cost del transport escolar de l’escola Ull de Vent per al curs 2020/2021, per ajudar les famílies a fer front a aquest cost.

Quantia de la subvenció:

La quantia de la subvenció per beneficiari/ària i curs serà de:

* 1 alumne: 9 € / mes

* 1 alumne + 1 germà: 15 € / mes

* 1 alumne + 2 germans: 16 € / mes

En el cas que es presenti un informe de serveis socials:

* 1 alumne: 15 € / mes

* 1 alumne + 1 germà: 25 € / mes

* 1 alumne + 2 germans: 30 € / mes

(aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF).

Requisits per ser beneficiaris:

  • Fer ús del transport escolar organitzat pel Consell Comarcal del Baix Penedès.
  • Acreditar la despesa del pagament del transport.
  • Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’escola Ull de Vent.
  • Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.
  • Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència tributària estatal i autonòmica

Pagament de la subvenció: Es farà en un únic pagament.

Podeu consultar les bases completes d’aquesta subvenció al BOP:

Enllaços als formularis que cal aportar per sol·licitar la subvenció:  

Sol·licitud : DESCARREGAR SOL.LICITUD 

Dades bancàries DESCARREGA DOCUMENT

S’obre la convocatòria per les subvencions del menjador escolar de l’escola Ull de Vent, curs 2020/2021

La Regidoria d’Ensenyament informa que del 22 de juny al 20 de juliol, ambdós inclosos, es poden demanar les subvencions per al menjador escolar.

SUBVENCIONS PER AL MENJADOR ESCOLAR

Objecte i finalitat: Subvenció d’una part dels rebuts del menjador escolar de l’escola Ull de Vent per al curs 2020/2021, amb l’objectiu d’ajudar les famílies a fer front a aquest cost.

Quantia de la subvenció: el 25% del cost del menjador escolar de l’alumne, amb un màxim de 250€ per alumne i curs (aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF)

Requisits per ser beneficiaris:

-Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’escola Ull de Vent.

-Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.

-Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència tributària estatal i autonòmica.

Pagament de la subvenció: Es farà un únic pagaments.

Podeu consultar la convocatòria d’aquesta subvenció al BOP:

Enllaços als formularis que cal aportar per sol·licitar la subvenció:  

Sol·licitud : DESCARREGAR SOL.LICITUD 

Dades bancàries DESCARREGA DOCUMENT

Convocatòria de subvencions pels llibres de l’IES Coster la torre, curs 2020/21

La Regidoria d’Ensenyament informa que del 22 de juny al 20 de juliol, ambdós inclosos, es poden demanar les subvencions per als llibres escolars de l’IES Coster la Torre.

Objecte i finalitat: Subvencionar part dels llibres l’Institut Coster de la Torre per al curs 2020/2021, per ajudar les famílies a fer front a aquest cost i també a promoure la socialització dels llibres.

Quantia de la subvenció: màxim 200€ per alumne i curs respecte al cost dels llibres de text adquirits (aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF).

Requisits per ser beneficiaris:

  • Acreditar la despesa dels llibres adquirits.
  • Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’Institut Coster la Torre.
  • Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.
  • Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència tributària estatal i autonòmica

Pagament de la subvenció: Es farà en un únic pagament.

Podeu consultar les bases completes d’aquesta subvenció al BOP:

Enllaços als formularis que cal aportar per sol·licitar la subvenció:

Sol·licitud : DESCARREGAR SOL.LICITUD 

Dades bancàries DESCARREGA DOCUMENT