La Junta de Govern ha aprovat inicialment la modificació del projecte de remodelació del pavelló poliesportiu municipal (fases 1.1. i 1.2.)

Imatge de la fase 1 del poliesportiu municipal (projecte modificat) La Junta de Govern del dilluns 28 de març ha aprovat, inicialment, la modificació del projecte de remodelació i ampliació … Read More

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès aprova inicialment la modificació del planejament del polígon industrial les Planes Baixes per a l’ampliació d’una empresa logística

El Ple del dijous 24 de febrer va aprovar, inicialment, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament: modificar la parcel·la mínima de la subzona 28b, passant de 10.000m2 … Read More