Casaments Civils


[button url=””]CELEBRACIONS MATRIMONI CIVIL A LA BISBAL DEL PENEDÈS[/button]

Qui es pot casar a la Bisbal del Penedès?
A la Bisbal del Penedès, podeu celebrar el vostre matrimoni civil, tant si viviu a la Bisbal com si residiu d’un altre municipi.

Que es necessita per casar-vos a la Bisbal del Penedès?
    -Per a poder casar-vos cal, en tots els casos, tramitar l’expedient de matrimoni

    -Per a tramitar l’expedient de matrimoni necessitareu la segúent documentació:

                DNI dels dos cònjuges
                Certificat literal de naixement
                Certificat d’empadronament dels dos últims anys.

            En cas de ser divorciat, cal a més, el certificat literal de l’anterior matrimoni on consti la inscripció de divorci.
            En cas de ser vidu, cal a més, certificat literal de l’anterior matrimoni i certificat literal de defunció de l’anterior cònjuge.
            En cas de ser estranger, la mateixa documentació anterior però traduïda i convalidada a Espanya. S’ha de tramitar a través del vostre Consulat.

    -Aquest expedient nomès es pot tramitar en el Registre Civil del municipi on qualsevol dels dos cònjuges estigueu empadronats, independentment d’on tingueu previst celebrar el matrimoni civil.

    -Al Registre Civil a presentar la documentació, hi heu d’anar el dos cònjuges, acompanyats de dues persones que us facin de testimoni (no poden ser familia, han de ser amics, veïns, companys de treball …)

            En el cas que els últims dos anys hàgiu viscut en un municipi de més de 25000 habitants, caldrà que vingui un tercer testimoni.
NOTA:
Els ciutadans que tinguin la nacionalitat o hagin nascut en algún dels següents països: FRANÇA, ALEMANYA, LUXEMBURGO, AUSTRIA, ITALIA, PORTUGAL, PAISOS BAIXOS, ANTILLES NEERLANDESES, SUISSA O TURQUIA, hauran de presentar un certificat de CAPACITAT MATRIMONIAL, expedit per l’autoritat competent de cada Estat (Consultat )

Qui fa el casament?
Normalment el fa el Jutge de Pau, però, a petició dels interessats, el pot celebrar l’Alcalde.

On es celebra el casament?
Bàsicament hi ha dos tipus de casaments:

    Formal, sense cerimònia festiva (això és nomès els cònjuges i els testimonis ), es celebra preferentment en divendres, durant el matí, a la Sala d’actes de l’Ajuntament.
    Amb cerimònia festiva (és quan es fa celebració, es va abillats per a l’ocasió i hi ha convidats) es pot celebrar inclús en dissabte matí o tarda, i es fa a l’Auditori Salbà, situat al Centre Municipal de Cultura.

Tant la Sala d’actes com l’Auditori Salbà, s’adornen convenientment i també es disposarà de música, sense perjudici que els contraents puguin adornar el local al seu gust i portar un CD amb la música que vulguin.

Com reservar dia i hora per a la ceremonia?
Personalment al Registre Civil de la Bisbal del Penedès, situar al mateix Ajuntament, o bé trucant al telèfon 977688438.

Quin cost té?
No hi ha establerta taxa.