Protocol xarxes socials

Protocol d’ús de les xarxes socials de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

En vigor des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP) el 4 de setembre de 2017
L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès té presència a les xarxes socials perquè considera que són essencials per compartir continguts i relacionar-se directament amb la ciutadania. A més, amb la presència a les xarxes socials, l’Ajuntament vol mostrar-se més obert i transparent de cara a la ciutadania, oferir un canal directe d’atenció al vilatà i fomentar la participació i la compartició d’experiències entre els veïns.
Per garantir el bon funcionament de les xarxes socials, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha cregut oportú fixar una sèrie de normes, ja que tant Twitter com Facebook són xarxes socials obertes a la interactuació i als comentaris de la ciutadania. És per això que es demana:
1.-Que els comentaris no faltin al respecte ni atemptin contra la dignitat, l’honor, la intimitat o la imatge personal d’altres persones. No s’acceptaran comentaris que puguin perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, comentaris que fomentin l’odi o la discriminació per motius de naixement, sexe, ideologia, raça, filiació política, orientació sexual, religió, nacionalitat o opinió.
2.-Que els comentaris no continguin insults ni paraules malsonants o ofensives.
2.-Que les publicacions dels usuaris no s’allunyin del tema tractat.
3.-Que els comentaris no continguin dades de caràcter personal.
4.-Que les publicacions no continguin informació publicitària o propagandística de cap tipus. L’Ajuntament es reserva el dret de bloquejar aquells usuaris que insisteixin en aquesta pràctica.
5.-Que l’usuari s’identifiqui. No s’admetran comentaris anònims, sota un nom fals o sota unes sigles.
6.-Que el contingut publicat no tingui els drets reservats. Si no teniu el permís del propietari per fer aquesta compartició, no feu aquesta publicació.

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès i els seus organismes autònoms, departaments, serveis o marques es reserven el dret d’esborrar o no publicar aquelles aportacions que no tinguin en compte aquestes indicacions. L’Ajuntament es reserva el dret de bloquejar als usuaris que no respectin la normativa de forma reiterada. Els usuaris són lliures de donar la seva opinió i els seus comentaris seran lliures, personals i, en cap cas, atribuïbles a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no donarà resposta a comentaris de caràcter polític. Qualsevol comentari d’aquest tipus, vingui de la ciutadania, d’un partit polític o d’un representant d’aquest, no obtindrà resposta per part dels perfils de l’Ajuntament. Els grups polítics i regidors poden usar els seus perfils o pàgines de partit o personals per a aquest ús, si ho consideren oportú.
L’Ajuntament ajudarà al ciutadà en qüestions que tinguin relació amb el municipi o que siguin de la seva competència. Les xarxes socials han de servir per informar, crear consciència i compartir coneixement. Cal tenir en compte que les respostes que es donen en les xarxes socials tenen validesa en el context temporal en què es responen, ja que aquestes informacions poden variar en funció dels canvis en els tràmits, les normatives, els decrets o altres. Val a dir que les xarxes socials no serviran per fer tràmits o gestions. L’Ajuntament té a disposició de la ciutadania els canals oficials per fer-les, ja sigui a través de la pàgina web www.bisbalpenedes.com o de forma presencial.

Les xarxes socials que fem servir a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, més enllà de les normes dels perfils de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, tenen les seves pròpies normes d’ús. Podeu consultar-les als enllaços que us adjuntem:
Facebook: https://www.facebook.com/terms.php?locale=ES
Twitter: https://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules#