S’aprova iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de la construcció i rehabilitació de la fassina i ordenar la redacció del plec de clàusules administratives particulars

La Junta de Govern d’aquest dilluns 26 de setembre ha aprovat iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de construcció d’un magatzem municipal per a la brigada, la … Read More

Avui dilluns a les 19:15h s’obriran les portes de la sala de plens perquè qui ho vulgui pugui assistir a la votació d’un punt de la Junta de Govern local amb competències delegades del Ple

Dijous es va convocar la Junta de Govern per a avui dilluns 26 de setembre. No obstant això, s’ha presentat una proposta per urgència, que és competència del Ple delegada … Read More