La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’Alcaldessa, està integrada per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius.

Membres de la Junta de Govern, aprovats en el Ple del 20 de juny de 2019:

Presidenta: Agnès Ferré Cañellas

Vocals:

Judith Vidal Vilella

Leo Uceda Martín

Félix Villazán Ruíz

Els regidors Feliu Gil Esteve i Paqui Cepas García assisteixen a les Juntes com a convidats, per formar part de l’equip de govern.

L’Alcaldessa determina el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors i regidores que hagin d’ostentar tal condició.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local no són públiques i es fan quinzenalment els dilluns a les 7 de la tarda

Junta de Govern local Legislatura 2019/2023  
DIA ANY ACTA DIA ANY ACTA
13 de gener 2020 Acta 17 d’agost 2020 Acta
27 de gener 2020 Acta 24 d’agost 2020 Acta
10 de febrer 2020 Acta 14 de setembre 2020 Acta
24 de febrer 2020 Acta 28 de setembre 2020 Acta
9 de març 2020 Acta 13 d’octubre 2020 Acta
25 de maig 2020 Acta 26 d’octubre 2020 Acta
8 de juny 2020 Acta 9 de novembre 2020 Acta
22 de juny 2020 Acta 23 de novembre 2020 Acta
13 de juliol 2020 Acta 14 de desembre 2020 Acta
27 de juliol 2020 Acta 29 de desembre 2020 Acta
11 d’agost 2020 Acta      
Junta de Govern local Legislatura 2015/2019  
DIA ANY ACTA DIA ANY ACTA
3 de gener 2019 Acta 7 de juny 2019 Acta
17 de gener 2019 Acta 8 de juliol 2019 Acta
31 de gener 2019 Acta 22 de juliol 2019 Acta
7 de febrer 2019 Acta 12 d’agost 2019 Acta
21 de febrer 2019 Acta 26 d’agost 2019 Acta
1 de març 2019 Acta 9 de setembre 2019 Acta
8 de març 2019 Acta 30 de setembre 2019 Acta
13 de març 2019 Acta 14 d’octubre 2019 Acta
22 de març 2019 Acta 28 d’octubre 2019 Acta
8 d’abril 2019 Acta 11 de novembre 2019 Acta
26 d’abril 2019 Acta 25 de novembre 2019 Acta
3 de maig 2019 Acta 9 de desembre 2019 Acta
16 de maig 2019 Acta 23 de desembre 2019 Acta
24 de maig 2019 Acta      
           
adaptant a normativa 2018 enllaç adaptant a normativa 2017 enllaç
adaptant a normativa 2016 enllaç adaptant a normativa 2015 enllaç