Horaris d’atenció a la ciutadania

Actualització 26/06/2020

Les oficines municipals tornaran a obrir el pròxim dilluns 29 de juny per atendre la ciutadania de forma presencial.

QUIN SERÀ L’HORARI D’ATENCIÓ PRESENCIAL A LA CIUTADANIA?

L’horari d’atenció a la ciutadania serà de dilluns a divendres de 9h a 14h.

QUINES GESTIONS ES PODRAN FER A L’AJUNTAMENT?

Els usuaris podran registrar documents, fer consultes i optar a tots els serveis que s’oferien abans que es decretés l’Estat d’alarma al taulell de la planta baixa de l’Ajuntament de al Bisbal del Penedès.

Quant a les gestions amb Urbanisme, Enginyeria, Padró d’habitants, Ocupació i la resta de serveis de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, caldrà demanar cita prèvia trucant per telèfon al 977688438 o de forma presencial a les oficines municipals.

QUINES MESURES SE SEGUEIXEN PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DE LA COVID-19?

Serà imprescindible el compliment de les mesures necessàries per evitar la propagació de la Covid-19. Les persones que accedeixin a l’edifici de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès hauran de portar mascareta i hauran de fer ús del gel hidroalcohòlic de l’entrada abans d’accedir al taulell.

En tot cas se seguiran les mesures de prevenció i seguretat dictades per les autoritats sanitàries, respectant el límit d’aforament i les distàncies de seguretat.

En els serveis, es prioritzarà l’atenció telefònica i telemàtica. Quant al personal al servei de la unitat administrativa, aquest s’anirà reincorporant als seus llocs de treball de forma progressiva amb l’aplicació del règim de torns en les modalitats presencial i de teletreball fins tres mesos després de la finalització de l’Estat d’alarma.


CASTELLANO | Las oficinas municipales volverán a abrir el próximo lunes 29 de junio para atender a la ciudadanía de forma presencial.

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL A LA CIUDADANÍA?

El horario de atención a la ciudadanía será de lunes a viernes de 9h a 14h.

¿QUÉ GESTIONES SE PODRÁN HACER EN EL AYUNTAMIENTO?

Los usuarios podrán registrar documentos, hacer consultas y optar a todos los servicios que se ofrecían antes de que se decretase el Estado de alarma en el mostrador de la planta baja del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

En cuanto a las gestiones con Urbanismo, Ingeniería, Padrón de habitantes, Ocupación y el resto de servicios del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, será necesario pedir cita previa llamando por teléfono al 977688438 o de forma presencial en las oficinas municipales.

¿QUÉ MEDIDAS SE SIGUEN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19?

Será imprescindible el cumplimiento de las medidas necesarias para evitar la propagación de la Covid-19. Las personas que accedan al edificio del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès deberán llevar mascarilla y deberán hacer uso del gel hidroalcohólico de la entrada antes de acceder al mostrador.

En todo caso se seguirán las medidas de prevención y seguridad dictadas por las autoridades sanitarias, respetando el límite de aforo y las distancias de seguridad.

En los servicios, se priorizará la atención telefónica y telemática. En cuanto al personal al servicio de la unidad administrativa, este se irá reincorporando a sus puestos de trabajo de forma progresiva con la aplicación del régimen de turnos en las modalidades presencial y de teletrabajo hasta tres meses después de la finalización del Estado de alarma.


HORARIS EN SITUACIÓ EXCEPCIONAL PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL COVID-19

HORARI AJUNTAMENT 200315

HORARIOS EN SITUACIÓN EXCEPCIONAL PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

HORARIO AYUNTAMIENTO 200315

 

 


HORARIS HABITUALS

Horaris d’atenció de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Horari d’hivern
Dilluns De 9.00 a 14.00h i de 16.00h a 19.00h
Dimarts, dimecres, dijous i divendres De 9.00 a 14.00h
Horari d’estiu
De dilluns a divendres De 9.00 a 14.00h

 

Horaris d’atenció de la Biblioteca pública
Horari d’hivern
De dilluns a divendres De 16.30h a 20.30h
Dissabtes De 10.00h a 14.00h
Horari d’estiu
De dilluns a divendres De 16.30h a 20.30h

Comments are closed.