Reglaments i Ordenances reguladores de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Enllaç genèric al portal de transparència

01 Reglament transport de viatgers
02 Reglament servei de menjador
03 Reglament biblioteca
04 Reglament Llar d’Infants text consolidat
05 Reglament Parelles de fet
07 Reglament registre electrònic municipal
08 Protocol assetjament sexual
09 Reglament intern Llar d’Infants
10 Reglament condicions d’acces i us mitjans regidors
11 Reglament subvencions ensenyament
12 Reglament servei recollida residus
13 Reglament abocament aigües residuals
14 Reglament servei Punt Verd
15 Reglament cessió d’ús instal·lacions municipals
16 Reglament Registre municipal d’entitats i associacions
17 Reglament abastament aigua potable text consolidat
18 Reglament Orgànic Municipal
19 Reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social
20 Reglament del Servei d’Ocupació Municipal
21 Reglament municipal del servei public d’Informació i Inspecció
22 Ordenança reguladora de les bases especifiques de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes.
23 Codi Ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament
24 Ordenança bases concessió ajuts econòmics per rehabilitació i neteja de façanes
25 Ordenança reguladora de les bases espcifiques de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autonomes
26 Ordenança bases concessió ajuts econòmics per rehabilitació i neteja de façanes
27 Ordenança reguladora atorgament subvenció IBI
28 Ordenança municipal reguladora tinença animals potencialment perillosos
29 Normes ús columbaris. Cementiri de la Bisbal del Penedès