Urbanisme

Urbanisme, la Bisbal del Penedès

El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, en sessió de data 5 de desembre de 2012, va aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament que afecta els articles 169.6 (clau 17) i 170 (clau 18) de zona industrial aïllada per permetre una segona planta pis sense augment de l’alçada, l’ocupació i l’edificabilitat.

format PDF

 

Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comments are closed.