El dilluns 27 de juny s’obrirà l’últim sobre de les propostes presentades al concurs del servei de redacció, disseny, maquetació i impressió del butlletí municipal

El divendres 17 de juny es va reunir la mesa de contractació del procediment de concurs del servei de redacció, disseny, maquetació i impressió del butlletí municipal. S’hi han presentat … Read More

Es publica la relació provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs-oposició

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que s’han presentat 60 persones al procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs-oposició: 40 candidats han quedat admesos provisionalment i, d’aquests, … Read More