S’ha publicat la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés selectiu d’1 plaça d’operari/ària de custòdia d’edificis esportius i culturals, per concurs de mèrits

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha publicat la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés selectiu d’1 plaça d’operari/ària de custòdia d’edificis esportius i culturals -per concurs de … Read More

S’aprova la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés selectiu d’una plaça d’operari/a de custòdia d’edificis escolars per concurs-oposició

El passat 25 de gener es va publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu d’una plaça d’operari/a de custòdia d’edificis escolars, per concurs-oposició. De les … Read More

S’aprova la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs/oposició

Aquest dijous 30 de juny s’ha aprovat, mitjançant Decret d’alcaldia, la relació d’admesos i exclosos en el procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs-oposició, després que el 14 … Read More

Es publica la relació provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs-oposició

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que s’han presentat 60 persones al procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs-oposició: 40 candidats han quedat admesos provisionalment i, d’aquests, … Read More