S’aprova la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs/oposició

Aquest dijous 30 de juny s’ha aprovat, mitjançant Decret d’alcaldia, la relació d’admesos i exclosos en el procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs-oposició, després que el 14 de juny es publiqués la relació provisional d’aspirants amb 60 persones presentades, 20 de les quals van quedar excloses per no presentar la documentació necessària per avaluar els requisits i mèrits de les places (els candidats i les candidates tenien fins al 29 de juny per presentar la documentació).

El Decret d’alcaldia d’aquest dijous ha aprovat la relació definitiva amb 53 candidats admesos de forma definitiva i 7 persones excloses per no presentar la documentació necessària. A més, mitjançant el Decret, també s’ha aprovat convocar les proves de català i castellà, que són eliminatòries:

  • Es convoca a una de les persones admeses al procés selectiu, el dimarts 5 de juliol a les 09:00h al Centre Municipal de Cultura, per realitzar la prova de castellà
  • Es convoca a nou persones admses al procés selectiu, el dimecres 6 de juliol a les 09:00h al Centre Municipal de Cultura, per realitzar la prova C1 de català

Podeu consultar la relació definitiva d’admesos i exclosos a: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/07/Decret-dalcaldia-admesos-exclosos-concurs-oposicio.pdf


CASTELLANO | Este jueves 30 de junio se ha aprobado, mediante Decreto de alcaldía, la relación de admitidos y excluidos en el proceso selectivo de 2 plazas de auxiliar administrativo por concurso-oposición, después que el 14 de junio se publicase la relación provisional de aspirantes con 60 personas presentadas, 20 de las cuales quedaron excluidas por no presentar la documentación necesaria para evaluar los requisitos y méritos de las plazas (los candidatos y las candidatas tenían hasta el 29 de junio para presentar la documentación).

El Decreto de alcaldía de este jueves ha aprobado la relación definitiva con 53 candidatos admitidos de manera definitiva y 7 personas excluidas por no presentar la documentación necesaria. Además, mediante el Decreto, también se ha aprobado convocar las pruebas de catalán y castellano, que son eliminatorias:

  • Se convoca a una de las personas al proceso selectivo, el martes 5 de julio a las 09:00h en el Centre Municipal de Cultura, para realizar la prueba de castellano.
  • Se convoca a nueve personas admitidas en el proceso selectivo, el miércoles 6 de julio a las 09:00h en el Centre Municipal de Cultura, para realizar la prueba C1 de catalán.

Podéis consultar la relación definitiva de admitidos y excluidos en: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/07/Decret-dalcaldia-admesos-exclosos-concurs-oposicio.pdf