Es convoca la Comissió Especial de Comptes de l’Exercici 2021

Avui divendres 1 de juliol s’ha convocat la Comissió Especial de Comptes de l’exercici 2021. Aquesta, se celebrarà el 29 de juliol, a les 10h, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

La Comissió Especial de Comptes té l’objectiu d’examinar, estudiar i informar del Compte General anual del Pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en compliment d’allò què disposa la Llei i el ROM. La convocatòria es fa amb més de quinze dies d’antelació amb la finalitat que els regidors i les regidores puguin consultar la documentació de l’expedient, tant electrònicament com presencialment.

La Comissió de Comptes està integrada per un membre de cada grup polític de la Corporació amb vot ponderat. En aquest cas:

  • Feliu Gil en representació de Compromís amb la Bisbal (6 vots ponderats)
  • Daniel Caballero en representació del PSC (2 vots ponderats)
  • Xavier Faura en representació d’Units per la Bisbal-FIC (1 vot ponderat)
  • Maguy Antolín en representació d’Ara la Bisbal (1 vot ponderat)
  • Sílvia Monfort en representació d’ERC-AM (1 vot ponderat)

També pren part de la Comissió de comptes l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, com a presidenta.


CASTELLANO | Hoy viernes 1 de julio se ha convocado la Comisión Especial de Cuentas del ejercicio 2021. Esta, se celebrará el 29 de julio, a las 10h, en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

La Comisión Especial de Cuentas tiene el objetivo de examinar, estudiar e informar de la Cuenta General anual del Presupuesto del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en cumplimiento con lo que dispone la Ley y el ROM. La convocatoria se hace con más de quince días de antelación con la finalidad de que los concejales y concejalas puedan consultar la documentación del expediente, tanto electrónicamente como presencialmente.

La Comisión de Cuentas está integrada por un miembro de cada grupo político de la Corporación con voto ponderado. En esta caso:

  • Feliu Gil en representación de Compromís amb la Bisbal (6 votos ponderados)
  • Daniel Caballero en representación del PSC (2 votos ponderados)
  • Xavier Faura en representación de Units per la Bisbal-FIC (1 voto ponderado)
  • Maguy Antolín en representación de Ara la Bisbal (1 voto ponderado)
  • Sílvia Monfort en representación de ERC-AM (1 voto ponderado)

También toma parte de la Comisión de cuentas la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, como presidenta.