S’aprova inicialment el projecte de renovació parcial de la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei – Estarà en exposició pública fins a l’11 d’agost

El passat dilluns 20 de juny l’alcaldessa Agnès Ferré va signar un Decret d’Alcaldia per aprovar inicialment el projecte de renovació parcial de la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei per un import de 583.823,76€ (IVA inclòs). Ara, aquest projecte s’ha publicat al BOP i estarà en exposició pública de l’1 de juliol a l’11 d’agost, ambdós inclosos.  Passat el termini d’exposició al públic, es resoldran al·legacions -si n’hi ha- i s’aprovarà definitivament. A partir d’aquí, es prepararà la licitació de les obres.

Enllaç al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220630&anyp=2022&num=05604&v=i

Enllaç al portal de transparència, on es pot consultar el projecte: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/?x=5sjo*h*0yCDS6k8OZAm9vyYTr-4LXwwY58CpOcnjFn1mMwCyxdGhG8dOvs3Pv2Qzqg7k-GEmjlacSfH8c4zzxQf1ja6ajkN-bwSP2Nisa3xXu1zQS3abuw

També podeu consultar aquest enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/2022/06/20/lajuntament-licitara-les-obres-de-millora-de-la-xarxa-daigua-del-priorat-i-can-gordei-aquest-2022-per-un-import-de-583-82376e-iva-inclos/


CASTELLANO | El pasado lunes 20 de junio la alcaldesa Agnès Ferré firmó un Decreto de Alcaldía para aprobar inicialmente el proyecto de renovación parcial de la red de agua del Priorat y Can Gordei por un importe de 583.823,76€ (IVA incluido). Ahora, este proyecto se ha publicado en el BOP y estará en exposición pública del 1 de julio al 11 de agosto, ambos incluidos. Pasado el plazo de exposición al público, se resolverán alegaciones -si las hay- y se aprobará definitivamente. A partir de aquí, se preparará la licitación de las obras:

Enlace al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220630&anyp=2022&num=05604&v=i

Enlace al portal de transparencia, donde se puede consultar el proyecto: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/?x=5sjo*h*0yCDS6k8OZAm9vyYTr-4LXwwY58CpOcnjFn1mMwCyxdGhG8dOvs3Pv2Qzqg7k-GEmjlacSfH8c4zzxQf1ja6ajkN-bwSP2Nisa3xXu1zQS3abuw

También podéis consultar este enlace: https://bisbalpenedes.com/web/2022/06/20/lajuntament-licitara-les-obres-de-millora-de-la-xarxa-daigua-del-priorat-i-can-gordei-aquest-2022-per-un-import-de-583-82376e-iva-inclos/