La Generalitat de Catalunya ha decretat dol fins al 5 de juny davant la situació extrema que estem vivint

ESCUT LLAC DECRET DOL

La Generalitat de Catalunya ha declarat dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de la pandèmia generada per la Covid-19 i les conseqüències que ha generat aquesta crisi sanitària, uns efectes devastadors, que encara avui no hem pogut superar.

El Decret del president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, exposa que “aquesta situació extrema que ha patit i està patint el poble de Catalunya ha tingut múltiples conseqüències negatives en els nostres  serveis públics i els seus treballadors, en l’economia del nostre país i en la vida de tots i cadascun dels ciutadans. La vessant més cruenta d’aquesta crisi sanitària ha estat la pèrdua de milers dels nostres conciutadans i, en molts casos, amb la conseqüència més dolorosa que les seves famílies i amics ni tan sols han pogut acomiadar-los, ni acompanyar-los en els darrers moments de la seva vida. El Govern de la Generalitat, compartint aquesta tristesa i el desconsol amb tots els ciutadans de Catalunya que han patit aquests efectes de la pandèmia, vol manifestar el seu dol i, alhora, acompanyar en aquests moments les famílies de les víctimes”.

S’ha decretat dol fins al 5 de juny de 2020 (inclòs) i que les banderes onegin a mig pal en els edificis i dependències de la Generalitat i en les corporacions públiques de Catalunya. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’afegeix al dol declarat i vol manifestar el seu dol i expressar el seu condol a tots els familiars i amics que han perdut els seus éssers estimats. No obstant això, no podrà baixar la bandera a mig pal perquè, aquesta, és fixa -no es pot pujar ni baixar.


CASTELLANO | La Generalitat de Catalunya ha declarado duelo en todo el territorio de Catalunya con motivo de la pandemia generada por la Covid-19 y las consecuencias que ha generado esta crisis sanitaria.

El Decreto del presidente de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, expone que “esta situación extrema que ha sufrido y está sufriendo el pueblo de Catalunya ha tenido múltiples consecuencias negativas en nuestros servicios públicos y sus trabajadores, en la economía de nuestro país y en la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. La vertiente más cruenta de esta crisis sanitaria ha sido la pérdida de millares de nuestros ciudadanos y, en muchos casos, con la consecuencia más dolorosa que sus familias y amigos ni tan siquiera han podido despedirlos, ni acompañarlos en los últimos momentos de su vida. El Gobierno de la Generalitat, compartiendo esta tristeza y el desconsuelo con todos los ciudadanos de Catalunya que han sufrido estos efectos de la pandemia, quiere manifestar su duelo y, a la vez, acompañar en estos momentos a las familias de las víctimas”.

Se ha decretado duelo hasta el 5 de junio de 2020 (incluido) y que las banderas ondeen a medio palo en los edificios y dependencias de la Generalitat y en las corporaciones públicas de Catalunya. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se adhiere al duelo decretado y quiere manifestar su duelo y expresar su pésame a todos los familiares y amigos que han perdido a sus seres queridos. No obstante, no podrá bajar la bandera a medio palo porqué, esta, es fija – no se puede subir ni bajar.