Fins al 2 d’agost de 2021 podeu participar en la consulta pública per a la confecció del reglament de les normes d’utilització privativa de bústies de diversos barris bisbalencs

Fins al 2 d’agost de 2021 podeu participar en la consulta pública per a la confecció del reglament de les normes d’utilització privativa de bústies per al dipòsit i recollida … Read More

L’Ajuntament tira endavant una consulta pública sobre les prestacions econòmiques que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant una consulta amb l’objectiu de regular les prestacions econòmiques per atendre necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència. Tenint en compte l’article … Read More