L’Ajuntament tanca administrativament l’expedient de la “consulta pública relacionada amb l’arribada de noves empreses a l’àmbit dels Masos” que políticament ja es va desestimar

L’Ajuntament tancarà l’expedient relacionat amb la consulta pública per a la modificació de planejament de La Bisbal del Penedès per a l’arribada de noves empreses i no assumirà la iniciativa de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi en l’àmbit dels Masos. La Junta de Govern del 27 de febrer ha aprovat desestimar la petició de modificació del planejament i, per tant, ara es tancarà l’expedient de la consulta pública i no se seguirà cap més pas, tal com ja va anunciar l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, el passat mes de desembre.

El passat mes de novembre de 2022, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va publicar al portal web municipal la consulta pública prèvia a tirar endavant cap gestió relacionada amb la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de la Bisbal del Penedès, en l’àmbit dels Masos. L’anunci al portal web tenia l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania sobre possibles problemàtiques relacionades amb la iniciativa: la necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma, les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores… La consulta va comptar amb la participació de 177 persones -134 de les quals, bisbalencs i bisbalenques- que van expressar la seva opinió sobre aquest projecte que una empresa privada havia fet arribar a l’Ajuntament. La consulta va estar oberta fins sobre la hipotètica al 9 de desembre de 2022. Posteriorment, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va manifestar que políticament no acceptava la proposta que havia arribat a l’Ajuntament perquè “no encaixa en el municipi que volem”. A partir d’aquell moment, es va iniciar el procediment per elaborar l’informe de resposta de les al·legacions i tancar l’expedient.

CASTELLANO | El Ayuntamiento cerrará el expediente relacionado con la consulta pública para la modificación del planeamiento de La Bisbal del Penedès para la llegada de nuevas empresas y no asumirá la iniciativa de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento del municipio en el ámbito de los Masos. La Junta de Gobierno del 27 de febrero ha aprobado desestimar la petición de la modificación del planeamiento y, por tanto, ahora se cerrará el expediente de la consulta pública y no se seguirá ningún otro paso, tal como ya anuncio la alcaldesa de la Bisbal del Penedès el pasado mes de diciembre.

El pasado mes de noviembre de 2022, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès publicó en el portal web municipal la consulta pública previa a llevar a cabo ninguna gestión relacionada con la propuesta de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento de la Bisbal del Penedès, en el ámbito de los Masos. El anuncio en el portal web tenía el objetivo de recoger la opinión de la ciudadanía sobre posibles problemáticas relacionadas con la iniciativa: la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma, las posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras… La consulta contó con la participación de 177 personas -134 de las cuales de la Bisbal del Penedès-, que expresaron su opinión sobre este proyecto que una empresa privada había hecho llegar al Ayuntamiento. La consulta estuvo abierta hasta el 9 de diciembre de 2022. Posteriormente, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, manifestó que políticamente no aceptaba la propuesta que había llegado al Ayuntamiento porque “no encaja en el municipio que queremos”. A partir de este momento, se inició el procedimiento para elaborar el informe de respuesta de las alegaciones y cerrar el expediente.