S’aprova el conveni de “Jove Baix Penedès” 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Baix Penedès

El Ple extraordinari del 28 d’abril va aprovar, per unanimitat, el conveni amb “Jove Baix Penedès”, mitjançant el qual es deleguen, a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès, les competències municipals per a activitats -en matèria de joventut- englobades a “Jove Baix Penedès” del 2022 al 2025.

El conveni, delega les activitats en matèria de joventut de cinc camps d’actuació

  • Formació i ocupació: realització de xerrades, cursos i tallers relacionats amb el foment de l’ocupació i la formació.
  • Dinamització als instituts: realització d’accions de prevenció de conductes de risc i de promoció de l’emancipació als instituts.
  • Cultura i oci: accions de promoció cultural i d’oci alternatiu.
  • Participació juvenil: suport en els processos participatius dels municipis i “Fes la teva acció JBP”.
  • Salut Jove: accions de promoció de la salut.

El Ple també ha aprovat la memòria justificativa sobre la delegació de les competències municipals per a activitats en matèria de joventut “Jove Baix Penedès” a favor del Consell Comarcal, per treballar com a comarca, millorar l’eficiència de la gestió pública i elminar duplicitats administratives. Per últim, s’ha aprovat l’addenda econòmica d’aquest conveni per al 2022 per un import de 3.621,09€.


CASTELLANO | El Pleno extraordinario del 28 de abril aprobó, por unanimidad, el convenio con “Jove Baix Penedès”, mediante el cual se delegan, a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès, las competencias municipales para actividades -en materia de juventud- englobadas en “Jove Baix Penedès” del 2022 al 2025.

El convenio, delega las actividades en materia de juventud en cinco campos de actuación:

  • Formación y ocupación: realización de charlas, cursos y talleres relacionados con el fomento de la ocupación y la formación.
  • Dinamización en los institutos: realización de acciones de prevención de conductas de riesgo y promoción de la emancipación en los institutos.
  • Cultura y ocio: acciones de promoción cultural y ocio alternativo.
  • Participación juvenil: apoyo en los procesos participativos de los municipios y “Haz tu acción JBP”.
  • Salud joven: acciones de promoción de la salud

El Pleno también ha aprobado la memoria justificativa sobre la delegación de las competencias municipales para actividades en materia de juventud “Jove Baix Penedès” a favor del Consell Comarcal, para trabajar como comarca, mejorar la eficiencia de la gestión pública y eliminar duplicidades administrativas. Por último, ha aprobado la adenda económica de este convenio para el 2022 por un importe de 3.621,09€.