L’Ajuntament destinarà 919.363,93€ del romanent de tresoreria a diverses inversions

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar, en el darrer Ple extraordinari, fer una modificació de crèdit -en la modalitat de suplement de crèdit- per incrementar quatre partides existents i tirar endavant inversions. D’aquesta manera, l’Ajuntament podrà destinar 919.363,93€ del romanent de tresoreria a:

  • Les obres de la fase 1 del projecte de rehabilitació del pavelló esportiu i de l’edifici annex destinat a vestidor del poliesportiu municipal. S’hi destinen 499.968€ del romanent de tresoreria.
  • L’adequació de l’edifici de la fassina. S’hi destinen 382.360,16€ del romanent de tresoreria.
  • La compra d’una escombradora. S’hi destinen 29.810,77€ del romanent de tresoreria.
  • La millora dels parcs infantils del Priorat, Can Gordei i el nucli. S’hi destinen 7.225€ del romanent de tresoreria.

Podeu trobar més informació, aquí: https://bisbalpenedes.com/web/2022/05/03/el-passat-dijous-28-dabril-va-tenir-lloc-un-ple-extraordinari-a-lajuntament-de-la-bisbal-del-penedes/


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó, en el último Pleno extraordinario, hacer una modificación de crédito -en la modalidad de suplemento de crédito- para incrementar cuatro partidas existentes y llevar a cabo inversiones. De esta forma, el Ayuntamiento podrá destinar 919.363,93€ del remanente de tesorería a.

  • Las obras de la fase 1 del proyecto de rehabilitación del pabellón deportivo y el edificio anexo destinado a vestidor del polideportivo municipal. Se destinan 499.968€ del remanente de tesorería.
  • La adecuación del edificio de la fassina. Se destinan 382.360,16€ del remanente de tesorería.
  • La compra de una barredora. Se destinan 29.810,77€ del remanente de tesorería.
  • La mejora de los parques infantiles del Priorat, Can Gordei y el núcleo. Se destinan 7.225€ del remanente de tesorería.

Podéis encontrar más información, aquí: https://bisbalpenedes.com/web/2022/05/03/el-passat-dijous-28-dabril-va-tenir-lloc-un-ple-extraordinari-a-lajuntament-de-la-bisbal-del-penedes/