S’aprova el padró de la Llar d’infants per al curs 2021/2022

La Junta de govern ha aprovat el padró de la llar d’infants municipal per al curs 2021/2022 que és de 31 infants matriculats. L’import total de les quotes per aquest curs és de 46.035€.

Aquest import es veurà modificat en el cas que hi hagi noves matrícules o baixes d’usuaris de la Llar d’infants.


La Junta de gobierno ha aprobado el padrón de la guardería municipal para el curso 2021/2022 que es de 31 niños/as matriculados. El importe total de las cuotas para este curso es de 46.035€.

Este importe se verá modificado en el caso de que haya nuevas matrículas o bajas de usuarios de la Guardería municipal.