A partir del mes de desembre el servei de recollida de poda funcionarà tot l’any i la recollida es farà porta a porta

Us informem que, a partir de desembre, el servei de recollida de poda funcionarà diferent.

Fins ara, cada any s’instal·laven contenidors de poda des de finals de novembre o començaments de desembre fins a la Setmana Santa. A partir d’enguany modifiquem el servei. Aquest nou servei començarà al desembre i els canvis més importants seran els següents:

  • El servei es farà durant tot l’any
  • Es farà recollida porta a porta, dos dies al mes, previ avís del veí o la veïna que vulgui que passem per casa seva a recollir les restes de poda.

Durant el mes de novembre publicarem tota la informació sobre el funcionament del nou servei.


Os informamos de que, a partir del mes de diciembre, el servicio de recogida de poda funcionará de una manera distinta. Hasta ahora, cada año se instalaban contenedores de poda desde finales de noviembre o principios de diciembre hasta Semana Santa. A partir de este año modificamos el Servicio. Este nuevo servicio empezará en diciembre y los cambios más importantes serán los siguientes:

  • El Servicio se hará durante todo el año
  • Se hará recogida Puerta por Puerta, dos días al mes, previo aviso del vecino o la vecina que quiera que pasemos por su casa a recoger los restos de poda.

Durante el mes de noviembre publicaremos toda la información sobre el funcionamiento del nuevo Servicio.