Bossa d’ocupació del personal de neteja. Constitució de borsa

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 28 de juny de 2021, va aprovar les bases que regeixen el procés de selecció per a la constitució d’una borsa d’ocupació de personal de neteja, en règim laboral, en la categoria d’agrupació professional, a jornada parcial.

Relació d’aspirants

podeu consultar el decret al següent enllaç

Decret d’alcaldia 2021-0753