Aquest dilluns s’han començat a instal·lar els contenidors per a restes de poda

CONTENIDOR PODA

La Regidoria de Gestió de Residus us informa que aquest dilluns 16 de novembre s’han començat a col·locar –com cada any- els contenidors de poda en diversos punts del municipi, concretament al nucli, el Papagai, La Masieta, L’Esplai, Can Gordei, el Priorat de la Bisbal, La Miralba i La Pineda de Santa Cristina.

Us recordem que en aquests contenidors només s’hi poden dipositar les restes de poda i jardineria dels particulars, sense bosses. És important separar aquesta fracció de la resta per poder aprofitar-la i reduir així el cost que suposaria portar aquests residus a l’abocador.

Important: aquests contenidors no són per llençar-hi mobles, trastos vells, matalassos, electrodomèstics, ni qualsevol altre tipus de residu que no sigui poda. Tots aquests residus es poden portar al Punt Verd i, a més, l’Ajuntament disposa d’un servei de recollida porta a porta (avisant amb antelació a l’Ajuntament) que es du a terme cada primer dilluns (no festiu) de mes.


CASTELLANO | La Concejalía de Gestión de Residuos informa que este lunes 16 de noviembre se han empezado a colocar –como cada año- los contenedores de poda en varios puntos del municipio, concretamente en el núcleo, el Papagai, La Masieta, L’Esplai, Can Gordei, el Priorat de la Bisbal, La Miralba y La Pineda de Santa Cristina.

Os recordamos que en estos contenedores solo se deben depositar los restos de poda y jardinería de los particulares, sin bolsas. Es importante separar esta fracción del resto para poder aprovecharla y reducir así el coste que supondría llevar estos residuos al vertedero.

Importante: estos contenedores no son para tirar muebles, trastos viejos, colchones, electrodomésticos, ni cualquier otro tipo de residuo que no sea poda. Todos estos residuos se pueden llevar al Punt Verd y, además, el Ayuntamiento dispone de un servicio de recogida puerta por puerta (avisando con antelación al Ayuntamiento) que se lleva a cabo cada primer lunes (no festivo) de mes.