Del 20 de maig al 16 de juny es podran sol·licitar les subvencions per a persones i unitats familiars afectades per la crisi sanitària de la Covid-19

CARTELL AJUTS TREBALLADORS OPT

Les Regidories de Benestar Social i Ocupació us informen que, del 20 de maig al 16 de juny, ambdós inclosos, es poden demanar les subvencions per a persones i unitats familiars afectades per la crisi sanitària de la Covid-19.

Finalitat de les subvencions: Ajudar les persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19 a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, els subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

Es poden presentar sol·licituds del dimecres 20 de maig al dimarts 16 de juny de 2020 i s’hauran de presentar mitjançant el Registre d’entrada de l’Ajuntament o a través de qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. No obstant això, durant la vigència de l’estat d’alarma, les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (www.bisbalpenedes.com).

Podeu consultar les bases d’aquesta subvenció al BOPT:

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200519&anyp=2020&num=02711&v=i

Si no teniu certificat digital, en aquest enllaç us expliquem com obtenir el certificat idCAT per fer tràmits i gestions en línia: https://bisbalpenedes.com/web/2020/05/15/informacio-sobre-la-sollicitud-i-validacio-del-certificat-digital-idcat-a-lajuntament-de-la-bisbal-del-penedes/

*A partir d’aquest dimecres 20 de maig disposareu de tots els models per sol·licitar la subvenció a la pàgina web municipal.


CASTELLANO | Las Concejalías de Bienestar Social y Ocupación os informan que, del 20 de mayo al 16 de junio, ambos incluidos, se pueden solicitar las subvenciones para personas y unidades familiares afectadas por la crisis sanitaria del Covid-19.

Finalidad de las subvenciones: Ayudar a las personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la situación generada por el Covid-19 a hacer frente a los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, los suministros básicos (luz y agua) y de adquisición de productos de alimentación y farmacia.

Se pueden presentar solicitudes del martes 20 de mayo al miércoles 16 de junio de 2020 y se tendrán que presentar mediante el Registro de entrada del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. No obstante, durante la vigencia del estado de alarma, las solicitudes se tendrán que presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (www.bisbalpenedes.com).

Podéis consultar las bases de esta subvención en el BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200519&anyp=2020&num=02711&v=i

Si no tenéis certificado digital, en este enlace os explicamos cómo obtener el certificado idCAT para hacer trámites y gestiones en línea:  https://bisbalpenedes.com/web/2020/05/15/informacio-sobre-la-sollicitud-i-validacio-del-certificat-digital-idcat-a-lajuntament-de-la-bisbal-del-penedes/

*A partir de este miércoles 20 de mayo dispondréis de todos los modelos para solicitar la subvención en la página web municipal.