Respecteu les mesures de seguretat i prevenció: no accediu a la pista d’skate

Per raons de seguretat i prevenció, la pista d’skate està precintada per evitar que ningú hi accedeixi. Tot i això, s’ha hagut de tornar a precintar diverses vegades perquè, durant els darrers dies, un grup de persones s’ha estat saltant la prohibició d’accedir-hi i ha trencat els elements que advertien sobre aquesta prohibició. Recordem que estem en la fase 1 del pla de transició cap a la nova normalitat i que encara estem en estat d’alarma. La situació actual és excepcional i és important que tots posem de la nostra part. Sabem que la majoria ho esteu fent i demanem que, aquells que no ho fan, tinguin en compte que aquesta situació no va només de posar en joc la seva salut sinó que, amb aquestes conductes, poden comprometre la salut de tots i totes.


CASTELLANO | Por razones de seguridad y prevención, la pista de skate está precintada para evitar que nadie pueda acceder al recinto. Aun así, se ha tenido que volver a precintar en varias ocasiones porqué, durante los últimos días, un grupo de personas se ha estado saltando la prohibición de acceder a la pista y ha roto los elementos que advertían sobre dicha prohibición. Recordamos que estamos en la fase 1 del plan de transición hacia la nueva normalidad y que todavía estamos en estado de alarma. La situación actual es excepcional y es importante que todos pongamos de nuestra parte. Sabemos que la mayoría lo estáis haciendo y pedimos que, aquellos que no lo hacen, tengan en cuenta que esta situación no va solamente de poner en juego su salud sino que, con estas conductas, pueden comprometer la salud de todos y todas.