La Bisbal del Penedès celebrarà les III Setmanes de l’Empresa i l’Ocupació de l’11 al 29 de maig

CARTELL SETMANA EMPRESA DEFINITIU 2020

La Bisbal celebrarà per tercer any consecutiu, de l’11 al 29 de maig de 2020, les jornades dedicades a l’empresa i l’ocupació. En les dues primeres edicions, aquesta iniciativa s’havia dut a terme durant una setmana. Enguany, tenint en compte la situació que ha generat la Covid-19 en l’àmbit de l’empresa i l’ocupació, la Regidoria d’Ocupació ha optat per dedicar tres setmanes a l’esdeveniment i dur-lo a terme, íntegrament, a través d’internet*. D’aquesta manera, durant aquestes tres setmanes s’anirà compartint informació a les xarxes socials de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i es publicaran vídeos amb veus expertes que abordaran diversos temes relacionats amb els àmbits de l’ocupació, l’empresa, el comerç, la feina per compte d’altri o els col·lectius d’autònoms i emprenedors.

Els continguts de cadascuna de les setmanes estaran enfocats cap a un col·lectiu diferent:

-De l’11 al 17 de maig als treballadors, especialment a aquells afectats per ERTOS o que s’hagin quedat a l’atur per causa de la Covid-19.

-Del 18 al 24 de maig, als autònoms i els comerços.

-Del 25 al 29 de maig, a les empreses.

Aquest esdeveniment va néixer el 2018, de mà de la Regidoria d’Ocupació, amb la intenció de potenciar la interacció de l’administració local amb les empreses, els comerços, els emprenedors, els autònoms i els desocupats amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de la població de la Bisbal, incrementar i potenciar el teixit comercial i empresarial local i oferir formació adequada a les necessitats de les empreses. Enguany les III Setmanes de l’Empresa i Ocupació giraran entorn al context actual, és a dir, se centraran en abordar la situació que ha generat la Covid-19 en el món laboral i empresarial.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès i responsable de l’àrea d’Ocupació, Agnès Ferré, ha explicat que “la situació que ha generat la Covid-19 és un escenari sense precedents. Per això hem considerat oportú no ajornar la ‘Setmana de l’Empresa i Ocupació’ i adaptar-la al context actual perquè, ara més que mai, hem de ser capaços de facilitar el màxim d’informació als afectats per la Covid-19 i dotar-los d’eines per fer front al moment que estem vivint”.

Durant les tres setmanes s’aniran fent diverses publicacions a les xarxes socials amb informació relacionada amb la temàtica de cadascuna de les tres setmanes. Quant als continguts audiovisuals previstos, són els següents:

SETMANA PRÈVIA:

Divendres 8 de maig, a les 12h, publicació del vídeo de presentació a càrrec de l’alcaldessa i responsable de l’àrea d’Ocupació, Agnès Ferré.

SETMANA 1:

Dimecres 13 de maig, a les 12h, publicació de la xerrada a càrrec d’Elena Trilla, Executive & Personal Coach i membre de Dones d’Empresa. Temàtica: Enfoca’t en tu, descobreix el teu potencial i prepara la teva candidatura

Divendres 15 de maig, a les 12h, publicació de la xerrada a càrrec de Susana Muñiz, directora de l’oficina d’Adecco del Vendrell. Temàtica: Saps què busquen les empreses? Posa’t en marxa i esbrina-ho: les empreses necessiten persones amb competències transversals i tu seràs una d’elles si les entrenes. Et donem les “receptes” per identificar-les i treballar-les. Posa-t’hi!

SETMANA 2

Dilluns 18 de maig, a les 12h, publicació de la xerrada a càrrec de Josep Pascual (Restaurant Ull de Llebre) i Jordi Pascual (Oli Torclum), membres del col·lectiu de cuiners i productors del Baix Penedès ‘Terra i Taula’. Temàtica: La reinvenció dels professionals autònoms davant la situació generada per la Covid-19.

Dimecres 21 de maig, a les 12h, publicació de la xerrada a càrrec de la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), Neus Lloveras, sobre la nova plataforma en línia “Aquí d’aquí”, que permet fer valdre el coneixement de les empreses, les seves ofertes i les seves demandes.

SETMANA 3

Dilluns 25 de maig, a les 12h, publicació de la xerrada amb representants de la Cambra de Comerç de Tarragona.

Dimecres 27 de maig, a les 12h, publicació de la xerrada a càrrec de Marta Cañís, directora de la Residència El Colomer, sobre com està vivint la situació generada per la Covid-19 des de la direcció d’una residència de la gent gran.

Dijous 28 de maig, a les 12h, republicació de la xerrada a càrrec de la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), Neus Lloveras, sobre la nova plataforma en línia “Aquí d’aquí”, que permet fer valdre el coneixement de les empreses, les seves ofertes i les seves demandes.

Divendres 29 de maig, a les 12h, publicació del vídeo de cloenda amb una xerrada a càrrec de José Carlos Eiriz, director de la Fundació Santa Teresa.

*Totes les publicacions es faran als perfils de les xarxes socials: Youtube de les “III Setmanes de l’Empresa i l’Ocupació” i perfils de Facebook, Instagram i Twitter de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.


CASTELLANO | La Bisbal celebrará por tercer año consecutivo, del 11 al 29 de mayo de 2020, las jornadas dedicadas a la empresa y la ocupación. En las dos primeras ediciones, esta iniciativa se había llevado a cabo durante una semana. Este año, teniendo en cuenta la situación que ha generado el Covid-19 en el ámbito de la empresa y la ocupación, la Concejalía de Ocupación ha optado por dedicar tres semanas al evento y llevarlo a cabo, íntegramente, a través de internet*. De esta forma, durante estas tres semanas se irá compartiendo información en las redes sociales del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y se publicarán vídeos con voces expertas que abordarán varios temas relacionados con los ámbitos de la ocupación, la empresa, el comercio, el trabajo por cuenta ajena o los colectivos de autónomos y emprendedores.

Los contenidos de cada una de las semanas estarán enfocados hacia un colectivo distinto:

-Del 11 al 17 de mayo a los trabajadores, especialmente a aquellos afectados por ERTOS o que se hayan quedado en el paro por causa del Covid-19.

-Del 18 al 24 de mayo, a los autónomos y a los comercios.

-Del 25 al 29 de mayo a las empresas

Este evento nació en 2018, de la mano de la Concejalía de Ocupación, con la intención de potenciar la interacción de la administración local con las empresas, los comercios, los emprendedores, los autónomos y las personas en paro con la finalidad de mejorar la ocupación de la población de la Bisbal, incrementar y potenciar el tejido comercial y empresarial local y ofrecer formación adecuada a las necesidades de las empresas. Este año las III Semanas de la Empresa y la Ocupación tratarán sobre el contexto actual, es decir, se centrarán en abordar la situación que ha generado el Covid-19 en el mundo laboral y empresarial.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès y responsable del área de Ocupación, Agnès Ferré, ha explicado que “la situación que ha generado el Covid-19 es un escenario sin precedentes. Por eso hemos considerado oportuno no aplazar la ‘Semana de la Empresa y la Ocupación’ y adaptarla al contexto actual porqué, ahora más que nunca, debemos ser capaces de facilitar el máximo de información a los afectados por el Covid-19 y dotarlos de herramientas para hacer frente al momento que estamos viviendo”.

Durante tres semanas se irán haciendo varias publicaciones en las redes sociales con información relacionada con la temática de cada una de las tres semanas. En cuanto a los contenidos audiovisuales previstos, son los siguientes:

SEMANA PREVIA

Viernes 8 de mayo, a las 12h, publicación del vídeo de presentación a cargo de la alcaldesa y responsable del área de Ocupación, Agnès Ferré.

SEMANA 1:

Miércoles 13 de mayo, a las 12h, publicación de la charla a cargo de Elena Trilla, Executive & Personal Coach y miembro de Dones d’Empresa. Temática: Enfócate en ti, descubre tu potencial y prepara tu candidatura.

Viernes 15 de mayo, a las 12h, publicación de la charla a cargo de Susana Muñiz, directora de la oficina de Adecco del Vendrell. Temática: ¿Sabes qué buscan las empresas? Ponte en marcha y descúbrelo: las empresas necesitan personas con competencias transversales y tú serás una de ellas si las entrenas. Te damos las “recetas” para identificarlas y trabajarlas. ¡Ponte a ello!

SEMANA 2

Lunes 18 de mayo, a las 12h, publicación de la charla a cargo de Josep Pascual (Restaurant Ull de Llebre) i Jordi Pascual (Oli Torclum), miembros del colectivo de cocineros y productores del Baix Penedès ‘Terra i Taula’. Temática: La reinvención de los profesionales autónomos ante la situación generada por el Covid-19.

Miércoles 21 de mayo, a las 12h, publicación de la charla a cargo de la presidenta de la Federación Empresarial del Gran Penedès (FEGP), Neus Lloveras, sobre la plataforma en línea “Aquí d’aquí”, que permite poner en valor el conocimiento de las empresas, sus ofertas y sus demandas.

SEMANA 3

Lunes 25 de mayo, a las 12h, publicación de la charla con representantes de la Cambra de Comerç de Tarragona.

Miércoles 27 de mayo, a las 12, publicación de la charla a cargo de Marta Cañís, directora de la Residencia El Colomer, sobre cómo se está viviendo la situación generada por el Covid-19 desde la dirección de una residencia de gente mayor.

Jueves 28 de mayo, a las 12h, republicación de la charla a cargo de la presidenta de la Federación Empresarial del Gran Penedès (FEGP), Neus Lloveras, sobre la plataforma en línea “Aquí d’aquí”, que permite poner en valor el conocimiento de las empresas, sus ofertas y sus demandas.

Viernes 29 de mayo, a las 12h, publicación del vídeo de clausura con una charla a cargo de José Carlos Eiriz, director de la Fundació Santa Teresa.

*Todas las publicaciones se harán en los perfiles de las redes sociales: Youtube de las “III Setmanes de l’Empresa i l’Ocupació” i perfiles de Facebook, Instagram y Twitter del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

Més notícies sobre Ocupació a/Más noticias sobre ocupación en: https://bisbalpenedes.com/web/category/noticies/ocupacio/