Aquesta setmana s’han començat a repartir les notificacions als beneficiaris i no beneficiaris de les subvencions de llibres escolars

Aquest dimarts s’han començat a repartir les notificacions dels beneficiaris i dels no beneficiaris de les subvencions de llibres escolars de l’Escola Ull de Vent i l’Institut Coster de la Torre amb les mesures de distàncies, seguretat i higiene corresponents.

La Junta de Govern del 9 de març va aprovar els beneficiaris i no beneficiaris de les subvencions de llibres escolars de l’escola i l’insitut però, a causa de la situació d’estat d’alarma generada per la Covid-19, no s’havien repartit les notificacions per prevenció. A més, com que quan es va elevar la situació a estat d’alarma es van suspendre els terminis, fins que no s’aixequi aquesta suspensió no es podrà iniciar el període d’un mes d’acceptació de la subvenció o al·legacions sobre aquestes.

Tanmateix, amb vista a les fases de desconfinament previstes per les autoritats sanitàries, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha decidit començar a repartir les notificacions prenent les mesures de distàncies, seguretat i higiene corresponents perquè les famílies beneficiàries puguin preparar el document i presentar-lo de forma telemàtica -un pas que es podria fer en el moment actual- o tenir-lo a punt per a quan es pugui presentar de forma física a l’Ajuntament.

IMPORTANT: Les famílies beneficiàries que han rebut la notificació i el full d’acceptació de la sol·licitud, l’han de retornar, emplenat, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès mitjançant Registre d’entrada. Com que en l’actualitat els terminis estan suspesos, el mes per presentar al·legacions o acceptar la subvenció començaran un cop s’hagi aixecat l’estat d’alarma. És imprescindible que els beneficiaris entrin per registre el document d’acceptació de la subvenció. Si no, no es podrà rebre la subvenció. Aquest tràmit es pot fer de forma telemàtica en l’actualitat, encara que no hagi començat el termini d’un mes, o es pot fer de forma presencial o telemàtica quan les oficines estiguin obertes físicament.

Una vegada finalitzi tot el procediment es podran aprovar els pagaments.


CASTELLANO | Este martes se han empezado a repartir las notificaciones de los beneficiarios y de los no beneficiarios de las subvenciones de libros escolares de la Escuela Ull de Vent y el Instituto Coster de la Torre con las medidas de distancias, seguridad e higiene correspondientes.

La Junta de Gobierno del 9 de marzo aprobó los beneficiarios y no beneficiarios de las subvenciones de libros escolares de la escuela y el instituto pero, a causa de la situación de estado de alarma generada por el Covid-19, no se habían repartido las notificaciones por prevención. Además, como cuando se elevó la situación a estado de alarma se suspendieron los plazos, hasta que no se levante esta suspensión no se podrá iniciar el periodo de un mes de aceptación de la subvención o alegaciones sobre estas.

No obstante, con vista a las fases de desconfinamiento previstas por las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha decidido empezar a repartir las notificaciones tomando las medidas de distancias, seguridad e higiene correspondientes para que las familias beneficiarias puedan preparar el documento y presentarlo de forma telemática – un paso que se podría hacer en el momento actual – o tenerlo preparado para cuando se pueda presentar de forma física en el Ayuntamiento.

IMPORTANTE: Las familias beneficiarias que han recibido la notificación y la hoja de aceptación de la solicitud, la tienen que devolver, rellenada, al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès mediante Registro de entrada. Como en la actualidad los plazos están suspendidos, un mes para presentar alegaciones o aceptar la subvención empezarán una vez se haya levantado el estado de alarma. Es imprescindible que los beneficiarios entren por registro el documento de aceptación de la subvención. Si no, no se podrá recibir la subvención. Este trámite se puede hacer de forma telemática en la actualidad, aunque no haya empezado el plazo de un mes, o se puede hacer de forma presencial o telemática cuando las oficinas estén abiertas físicamente.

Una vez finalizado el procedimiento se podrán aprobar los pagos.