Els dissabtes 4 i 11 de juny podreu vacunar els vostres gossos a la Bisbal del Penedès

Els dies 4 i 11 de juny es durà a terme la campanya de vacunació de gossos a la Bisbal. La vacunació serà de la ràbia i/o polivalent i anirà a càrrec d’un veterinari del Col·legi Oficial de Veterinaris de la província de Tarragona, que cobrarà les taxes pertinents. Cal que presenteu la cartilla de vacunacions (si en disposeu). Les vacunes es posaran els següents dies i llocs:


Dissabte 4 de juny de 2022:

De 9.00 a 9.30h a la Pl. Pau Casals (la pista) del nucli de La Bisbal

De 9.45 a 10.15h davant del Local Social del Priorat de la Bisbal


Dissabte 11 de juny de 2022:

De 10.00 a 10.30h al Local Social de Can Gordei (Avda. Can Gordei)

De 10.30h a 11.00h al Local Social de l’Esplai (Avda. Esplai)

De 11.00h a 11.30h a la Plaça de la Masieta

De 11.30h a 12.00h al local social de La Miralba (carrer Gladiol)


CASTELLANO | Los días 4 y 11 de junio se llevará a cabo la campaña de vacunación de perros en la Bisbal. La vacunación será de la rabia y/o polivalente e irá a cargo de un veterinario del Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Tarragona, que cobrará las tasas pertinentes. Debéis presentar la cartilla de vacunas (si disponéis de ella). Las vacunas se pondrán en los siguientes lugares y fechas:


Sábado 4 de junio del 2022:

De 9.00 a 9.30h en la Pl. Pau Casals (la pista) de la Bisbal

De 9.45 a 10.15h delante del Local Social del Priorat de la Bisbal


Sábado 11 de junio del 2022:

De 10.00 a 10.30h en el Local Social de Can Gordei (Avda. Can Gordei)

De 10.30h a 11.00h en el Local Social de l’Esplai (Avda. Esplai)

De 11.00h a 11.30h en la plaza de La Masieta

De 11.30h a 12.00h en el local social de La Miralba (carrer Gladiol)