El Director de Serveis Territorials de Presidència a Tarragona, Àngel Cortadelles, ha visitat l’alcaldessa Agnès Ferré aquest dimarts

El Director dels Serveis Territorials de Presidència a Tarragona, Àngel Cortadelles i Bacaria, ha visitat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, aquest dimarts. Cortadelles està fent visites a les alcaldies de la comarca per recollir consultes, dubtes o reclamacions per a la Generalitat. Durant la conversa, l’alcaldessa bisbalenca li ha traslladat els dubtes que ha generat la gratuïtat de P2 per al curs vinent i també ha exposat el compromís que va adquirir la Generalitat per arranjar la carretera que va als polígons industrials i dos temes més que tenen relació amb la comarca: l’ampliació de l’Hospital Comarcal del Vendrell i l’ampliació de l’oferta de cicles formatius. Durant la reunió, també han parat del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), la subvenció prevista per dur a terme el canvi de la xarxa d’aigua, l’enllumenat públic i les telecomunicacions.


El Director de los Servicios Territoriales de Presidencia en Tarragona, Àngel Cortadelles i Bacaria, ha visitado a la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, este martes. Cortadelles está haciendo visitas a las alcaldías de la comarca para recoger consultas, dudas o reclamaciones para la Generalitat. Durante la conversación, la alcaldesa de la Bisbal le ha trasladado las dudas que ha generado la gratuidad de P2 para el curso que viene y también ha expuesto el compromiso que adquirió la Generalitat para arreglar la carretera que va a los polígonos industriales y dos temas más que tienen relación con la comarca: la ampliación del Hospital Comarcal del Vendrell y la ampliación de la oferta de ciclos formativos. Durante la reunión, también han hablado del Plan Único de Obras y Servicios (PUOSC), la subvención prevista para llevar a cabo el cambio de la red de agua, el alumbrado público y las comunicaciones.