Avui dissabte 14 de maig comença el termini de licitació per la gestió del bar i la piscina municipal

Avui dissabte 14 de maig s’obre el termini de licitació per a la gestió del bar i la piscina municipal. El termini per a presentar propostes s’allargarà fins al dilluns 30 de maig a les 10h.

El contracte inclou els serveis de socorrisme, taquillatge, bar, neteja i manteniment i el pressupost del contracte és de 39.578,17€ (IVA inclòs). El contracte és per a 1 any, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any. La temporada de piscina d’enguany anirà del 18 de juny a l’11 de setembre.

Per a més informació podeu accedir al perfil del contractant, entrant a l’enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=101250400&lawType=


Hoy sábado 14 de mayo se abre el plazo de licitación para la gestión del bar y la piscina municipal. El plazo para presentar propuestas se alargará hasta el lunes 30 de mayo a las 10h.

El contrato incluye los servicios de socorrismo, taquillaje, bar, limpieza y mantenimiento y el presupuesto del contrato es de 39.578,17€ (IVA incluido). El contrato es para 1 año con la posibilidad de dos prórrogas de un año. La temporada de piscina de este año irá del 18 de junio al 11 de septiembre.

Para más información podéis acceder al perfil del contratante, entrando en el enlace:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=101250400&lawType=