S’atorga la subvenció per a entitats i associacions al Ball de Gitanes de la Bisbal

La Junta de Govern del 9 de maig de 2022 ha aprovat atorgar a l’entitat Ball de Gitanes de la Bisbal una subvenció de 286,38€ corresponent a la subvenció per a entitats i associacions de l’any 2021.

El passat mes de desembre de 2021, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va obrir el termini perquè les entitats i associacions del municipi cursessin sol·licitud per a aquestes subvencions Els ajuts estan destinats a entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb seu al municipi, inscrites al Registre d’entitats i que compleixin els requisits de les bases i de la convocatòria.

El Ball de gitanes de la Bisbal va presentar la seva sol·licitud dins del termini i, per això, és beneficiària d’aquesta subvenció. Durant els propers mesos s’aprovarà la convocatòria de la subvenció per a l’any 2022.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 9 de mayo de 2022 ha aprobado otorgar a la entidad Ball de Gitanes de la Bisbal una subvención de 286,38€ correspondiente a la subvención para entidades y asociaciones del año 2021.

El pasado mes de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès abrió el plazo para que las entidades y asociaciones del municipio cursasen solicitud para estas subvenciones. Las ayudas están destinadas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, con sede en el municipio, inscritas en el Registro de entidades y que cumplan los requisitos de las bases y de la convocatoria.

El Ball de gitanes de la Bisbal presentó su solicitud dentro del plazo y, por eso, es beneficiaria de esta subvención. Durante los próximos meses se aprobará la convocatoria de la subvención para el año 2022.