L’Ajuntament comprarà mobiliari urbà per a diversos punts del municipi

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat l’adquisició de mobiliari urbà per a diversos punts del municipi per un import total de 13.721,71€. Concretament, adquirirà:

  • 10 bancs de fusta per al parc del Priorat i el nucli
  • 20 papereres per col·locar a diversos punts del municipi
  • 15 pilones per col·locar en diversos carrers del municipi
  • 5 bancs de formigó per al nucli
  • 19 jardineres de formigó per al nucli

L’alcaldessa del municipi, Agnès Ferré, ha explicat que “es tracta d’una adquisició que persegueix diversos objectius: millorar la mobilitat al municipi i embellir-lo, així com facilitar llocs per seure i més papereres a la ciutadania”. Ferré ha afegit que “les adquisicions en formigó es fan, sobretot, per la resistència del material als efectes de la meteorologia i reduir els possibles actes vandàlics. Aquests materials difícilment es poden trencar o sostreure i, a més, potser en un futur podem optar per fer-hi pintures murals per decorar-los, com ja hem fet en altres espais”.

El mobiliari de formigó s’adquireix per un import de 10.162,19€ a l’empresa Representaciones Martín Mena SL i, la resta, a l’empresa Novatilu SL a través de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado la adquisición de mobiliario urbano para varios puntos del municipio por un importe total de 13.721,71€. Concretamente, adquirirá:

  • 10 bancos de madera para el parque del Priorat y el núcleo
  • 20 papeleras para colocar en varios puntos del municipio
  • 15 bolardos para colocar en varias calles del municipio
  • 5 bancos de hormigón para el núcleo
  • 19 jardineras de hormigón para el núcleo

La alcaldesa del municipio, Agnès Ferré, ha explicado que “se trata de una adquisición que persigue varios objetivos: mejorar la movilidad en el municipio y embellecerlo, así como facilitar sitios para sentarse y más papeleras a la ciudadanía”. Ferré ha añadido que “las adquisiciones en hormigón se hacen, sobre todo, por la resistencia del material a los efectos de la meteorología y para reducir los posibles actos vandálicos. Estos materiales difícilmente se pueden romper o sustraer y, además, quizás en un futuro podemos optar por hacer en ellos pinturas murales para decorarlos, como ya hemos hecho en otros espacios”.

El mobiliario de hormigón se adquiere, por un importe de 10.162,19€ en la empresa Representaciones Martín Mena SL y, el resto, en la empresa Novatilu SL a través de la central de compras de la Associació Catalana de Municipis.