El servei de bar i botiga de Can Gordei obrirà tots els dies a partir del dia 2 de gener

La Junta de Govern del dilluns 27 de desembre va adjudicar definitivament l’explotació del bar i la botiga del local social de Can Gordei a Ma. Àngels Piñero i avui dijous 30 de desembre s’ha signat el contracte. Durant tota aquesta setmana s’han estat duent a terme els treballs de neteja i s’han dut a terme les darreres tramitacions administratives de les obres, amb l’objectiu de poder tornar a posar en marxa els serveis el diumenge 2 de gener.

L’horari del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei serà el següent:

  • Dilluns de 8h a 10h
  • Dimarts, dimecres i dijous: de 7.30h a 22h
  • Divendres: de 7.30h a 23h
  • Dissabte: de 8.00 a 23h
  • Diumenge: de 8.00h a 22h

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està preparant una reinauguració que es durà a terme quan les mesures contra la COVID-19 ho permetin.


La Junta de Gobierno del lunes 27 de diciembre adjudicó definitivamente la explotación del bar y la tienda del local social de Can Gordei a Ma. Àngels Piñero y hoy jueves 30 de diciembre se ha firmado el contrato. Durante toda esta semana se han estado llevando a cabo trabajos de limpieza y se han realizado las últimas tramitaciones administrativas de las obras, con el objetivo de poder volver a poner en marcha los servicios el domingo 2 de enero.

El horario del servicio de bar y tienda del local social de Can Gordei será el siguiente:

  • Lunes de 8h a 10h
  • Martes, miércoles y jueves: de 7.30h a 22h
  • Viernes: de 7.30h a 23h
  • Sábado: de 8.00h a 23h
  • Domingo: de 8.00h a 22h

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está preparando una reinauguración que se llevará a cabo cuando las medidas contra la COVID-19 lo permitan.