Novetats en les mesures de contenció per la COVID-19 a partir del 30 de desembre de 2021

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat que, segons els acords adoptats en la darrera Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, des d’avui dijous 30 de setembre:

  • Els aïllaments de casos positius sense símptomes o amb símptomes lleus i les quarantenes de contactes estrets no vacunats seran de 7 dies si la persona està sense símptomes en finalitzar aquest període.
  • Tant i heu estat diagnosticats com a cas positiu per COVID-19 com si sou contacte estret no vacunat, heu de fer un correcte aïllament a casa.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ha publicado que, según los acuerdos adoptados en la última Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, desde hoy jueves 30 de septiembre:

  • Los aislamientos de casos positivos sin síntomas o con síntomas leves y las cuarentenas de contactos estrechos no vacunados serán de 7 días si la persona está sin síntomas al finalizar este periodo.
  • Tanto si habéis sido diagnosticados como caso positivo por COVID-19 como si sois contacto estrecho no vacunado, tenéis que hacer un correcto aislamiento en casa.