S’adjudica definitivament la redacció del projecte de construcció i rehabilitació de “la fassina”

La Junta de Govern del 27 de desembre va adjudicar definitivament la redacció del projecte de construcció de magatzems per a la brigada municipal -i altres espais de la fassina– i de la rehabilitació de la torre de la fassina a l’empresa EDDAB Arquitectura SLP. L’adjudicació definitiva s’ha fet per un import de 15.000€ i un termini d’un mes per a la redacció del projecte. Durant els pròxims dies se signarà el contracte i s’iniciarà la redacció del projecte.

El termini de licitació de la redacció del projecte de construcció i rehabilitació de la fassina va començar el 25 d’octubre i s’hi van presentar un total de 10 empreses.


La Junta de Gobierno del 27 de diciembre adjudicó definitivamente la redacción del proyecto de construcción de almacenes para la brigada municipal -y otros espacios de la fassina– y de la rehabilitación de la torre de la fassina a la empresa EDDAB Arquitectura SLP. La adjudicación definitiva se ha realizado por un importe de 15.000€ y un plazo de un mes para la redacción del proyecto. Durante los próximos días se firmará el contrato y se iniciará la redacción del proyecto.

El plazo de licitación de la redacción del proyecto de construcción y rehabilitación de la fassina empezó el 25 de octubre y se presentaron un total de 10 empresas.