S’ha aprovat el Pla local de Joventut 2021/2024

El Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès celebrat el dimarts 21 de desembre va aprovar el Pla local de Joventut 2021/2024 elaborat des de la Regidoria de Joventut i Jove Baix Penedès del Consell Comarcal del Baix Penedès.

El Pla s’ha publicat al Portal de Transparència i el podeu consultar en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El Pla es fonamenta a través dels següents objectius:

  • Reobrir “La Cova Jove” i el seu Punt d’Informació Juvenil (PIJ) com a espai propi i de referència per als joves.
  • Oferir cursos municipals per als joves, perquè puguin cobrir les seves necessitats al municipi
  • Facilitar la realització del projecte vital dels joves
  • Fomentar la participació juvenil al municipi
  • Treballar en l’àmbit social.

El Pla local s’ha elevat al Ple després d’haver fet una consulta pública en línia per recollir propostes del jovent i treballa en tres eixos principals: transició juvenil, empoderament i interlocució, a partir dels quals es vehiculen els projectes específics de formació, ocupació, participació, associacionisme, comunicació, habitatge, etc. I, d’aquí, pengen les accions que s’aniran concretant cada any, amb la participació dels joves.


CASTELLANO | El Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès celebrado el martes 21 de diciembre aprobó el Plan local de Juventud 2021/2024 elaborado desde la Concejalía de Juventud y Jove Baix Penedès del Consell Comarcal del Baix Penedès.

El Plan se ha publicado en el Portal de Transparencia y lo podéis consultar en este enlace: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El Plan se fundamenta a través de los siguientes objetivos:

  • Reabrir “La Cova Jove” y su Punto de Información Juvenil (PIJ) como espacio propio y de referencia para los jóvenes.
  • Ofrecer cursos municipales para los jóvenes, para que puedan cubrir sus necesidades en el municipio
  • Facilitar la realización del proyecto vital de los jóvenes
  • Fomentar la participación juvenil en el municipio
  • Trabajar en el ámbito social.

El Plan local se eleva al Pleno después de haber hecho una consulta pública en línea para recoger propuestas de la juventud y trabaja en tres ejes principales: transición juvenil, empoderamiento e interlocución, a partir de los cuales se vehiculan los proyectos específicos de formación, ocupación, participación, asociacionismo, comunicación, vivienda, etc. Y, de ahí, cuelgan las acciones que se irán concretando cada año, con la participación de los jóvenes.