L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès implanta un nou servei de comunicació d’incidències a través d’una app mòbil

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès posa en funcionament una nova aplicació per a mòbils amb què els veïns poden comunicar les incidències del municipi, de forma anònima i directa, a l’Ajuntament. L’objectiu és millorar el coneixement de les incidències i la comunicació amb la ciutadania a l’hora de fer el seguiment de les seves reclamacions. Així, els ciutadans podran informar dels desperfectes que detectin a la localitat o avisar de les incidències de forma instantània -adjuntant fotografies i la ubicació del punt on té lloc- mitjançant l’aplicació i rebre les notificacions sobre el seguiment que se n’està fent des de l’Ajuntament.

La regidora de Medi Ambient, Leo Uceda, ha explicat que “tenint en compte que el nostre municipi té molts nuclis de població allunyats entre ells, aquesta aplicació facilita la localització d’incidències al municipi i una més ràpida resolució de les mateixes gràcies a la col·laboració ciutadana. L’aplicació permet enviar incidències a temps real i, alhora, sol·licitar informació sobre temes mediambientals i de gestió de residus del municipi”. La regidora encoratja els veïns a descarregar-se l’aplicació “l’aplicació és molt fàcil de descarregar i utilitzar i, si no teniu l’aplicació, també podeu comunicar incidències o demanar informació a través del web www.lvbisbalpenedes.cat”.

Per poder fer servir aquest servei només cal procedir a la descàrrega gratuïta de la app ‘Línea Verde’ a través de Google Play o App Store, en funció de la tecnologia que faci servir el telèfon tipus smartphone de l’usuari (Android/iOS). Una vegada descarregada només cal seleccionar el municipi i ja es pot començar a utilitzar. Per comunicar una incidència cal prémer sobre “Nova incidència” i triar la seva tipologia. Es poden triar temes relacionats amb voreres i carreteres, clavegueram, enllumenat, residus, mobiliari urbà, parcs i jardins, punts d’aigua, senyals i semàfors, neteja, plagues d’insectes i rosegadors, animals abandonats, retirada de vehicles, trànsit i mobilitat, vandalisme i altres. L’aplicació també disposa d’informació sobre temes mediambientals com ara les bones pràctiques, consells o informació del municipi relacionada amb Medi Ambient i Gestió de Residus.  D’altra banda, Línea Verde ofereix un servei d’informació gratuït sobre temes relacionats amb medi ambient a través del telèfon 902 193 768, de 8 a 17h (cost de la trucada, 0,07€/min).

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “tot i que els usuaris sovint ens comuniquen les incidències mitjançant el Whatsapp de l’alcaldessa, les xarxes socials o presencialment a l’Ajuntament, hem volgut implantar aquest servei per facilitar la comunicació de les incidències que detectin els veïns i així poder donar una resposta més ràpida a les incidències des de l’Ajuntament”.

L’aplicació també ofereix una connexió a les darreres publicacions del perfil de Facebook de l’Ajuntament i permet enviar alertes als usuaris, si aquests ho autoritzen. D’aquesta manera també se li podrà trametre a la ciutadania la informació relacionada amb avisos, com ara el tall d’un carrer o un tall programat de llum.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès pone en funcionamiento una nueva aplicación para móviles con la que los vecinos pueden comunicar las incidencias del municipio, de forma anónima y directa, al Ayuntamiento. El objetivo es mejorar el conocimiento de las incidencias y la comunicación con la ciudadanía a la hora de hacer el seguimiento de sus reclamaciones. Así, los ciudadanos podrán informar de los desperfectos que detecten en la localidad o avisar de las incidencias de forma instantánea -adjuntando fotografías y la ubicación del punto donde tiene lugar- mediante la aplicación y recibir las notificaciones sobre el seguimiento que se está haciendo desde el Ayuntamiento.

La concejala de Medio Ambiente, Leo Uceda, ha explicado que “teniendo en cuenta que nuestro municipio tiene muchos núcleos de población alejados entre ellos, esta aplicación facilita la localización de incidencias en el municipio y una más rápida resolución de las mismas gracias a la colaboración ciudadana. La aplicación permite enviar incidencias a tiempo real y, a la vez, solicitar información sobre temas medioambientales y de gestión de residuos del municipio”. La concejala anima a los vecinos a descargarse la aplicación “la aplicación es muy fácil de descargar y utilizar y, si no tenéis la aplicación, también podéis comunicar incidencias o pedir información a través de la web www.lvbisbalpenedes.cat”.

Para poder usar este servicio solo hay que proceder a la descarga gratuita de la app ‘Línea Verde’ a través de Google Play o App Store, en función de la tecnología que use el teléfono tipo smartphone del usuario (Android/iOS). Una vez descargada solo hay que seleccionar el municipio y ya se puede empezar a utilizar. Para comunicar una incidencia hay que pulsar sobre “Nueva incidencia” y elegir su tipología. Se pueden elegir temas relacionados con aceras y carreteras, alcantarillado, alumbrado, residuos, mobiliario urbano, parques y jardines, puntos de agua, señales y semáforos, limpieza, plagas de insectos y roedores, animales abandonados, retirada de vehículos, tráfico y movilidad, vandalismo y otros. La aplicación también dispone de información sobre temas medioambientales como por ejemplo las buenas prácticas, consejos o información del municipio relacionada con Medio Ambiente y Gestión de Residuos. Por otro lado, Línea Verde ofrece un servicio de información gratuito sobre temas relacionados con medio ambiente a través del teléfono 902 193 768, de 8 a 17h (coste de la llamada, 0,07€/min).

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “a pesar de que los usuarios a menudo nos comunican las incidencias mediante el Whatsapp de la alcaldesa, las redes sociales o presencialmente en el Ayuntamiento, hemos querido implantar este servicio para facilitar la comunicación de las incidencias que detecten los vecinos y así poder dar una respuesta más rápida a las incidencias desde el Ayuntamiento”.

La aplicación también ofrece una conexión a las últimas publicaciones del perfil de Facebook del Ayuntamiento y permite enviar alertas a los usuarios, si estos lo autorizan. De este modo también se le podrá hacer llegar a la ciudadanía la información relacionada con avisos, como por ejemplo el corte de una calle o un corte programado de luz.