La Bisbal del Penedès farà la recollida de la poda porta a porta a partir d’aquesta setmana

A partir d’aquest mes de desembre, la Bisbal del Penedès farà la recollida de la poda porta a porta, el primer i el tercer divendres de cada mes, a tot el municipi.

Aquest primer mes, es farà els divendres 3 i 17 de desembre i, per sol·licitar el servei, caldrà trucar prèviament a l’Ajuntament i recollir una saca (o dues) per a la poda.

El telèfon per sol·licitar el servei és el 601 98 68 92 i cal contactar-hi en l’horari d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament: de dilluns a divendres de 9 a 14h i els dilluns també de 16 a 19h. També podeu enviar un correu electrònic a residus@bisbalpenedes.com.

Una vegada sol·licitat el servei i d’haver recollit la saca, caldrà treure la poda al davant de casa la nit abans.

EL SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS ES MANTÉ EL PRIMER DILLUNS DE MES

Quant al servei de recollida de voluminosos, aquest es continuarà fent el primer dilluns no festiu de mes i, per sol·licitar-lo també caldrà trucar al 601 98 68 92 o enviar un correu electrònic a residus@bisbalpenedes.com


CASTELLANO | A partir de este mes de diciembre, la Bisbal del Penedès hará la recogida de la poda puerta por puerta, el primer y el tercer viernes de cada mes, en todo el municipio.

Este primer mes, se hará los viernes 3 y 17 de diciembre y, para solicitar el servicio, habrá que llamar previamente al Ayuntamiento y recoger una saca (o dos) para la poda.

El teléfono para solicitar el servicio es el 601 98 68 92 y habrá que contactar con el mismo en el horario de atención al ciudadano del Ayuntamiento: de lunes a viernes de 9 a 14h y los lunes también de 16h a 19h. También podéis mandar un correo electrónico a residus@bisbalpenedes.com

Una vez solicitado el servicio y de haber recogido la saca, habrá que sacar la poda delante de casa la noche antes.

EL SERVICIO DE RECOGIDA DE VOLUMINOSOS SE MANTIENE EL PRIMER LUNES DE MES

En cuanto al servicio de recogida de voluminosos, este se continuará haciendo el primer lunes no festivo de mes y, para solicitarlo, también habrá que llamar al 601 98 68 92 o enviar un correo electrónico a residus@bisbalpenedes.com