La alcaldessa de la Bisbal del Penedès ha convocat una Junta de Govern extraordinària per al divendres 29 d’octubre

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha convocat una Junta de Govern extraordinària per al divendres 29 d’octubre. La urgència ve donada per la proposta d’aprovació del projecte de renovació de la xarxa d’aigua del carrer Rossinyol del Papagai. En la mateixa Junta s’aprovaran dues propostes més, una de les quals és amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern.

La Proposta amb competència delegada del Ple i que se li ha fet arribar també als regidors i regidores de l’oposició, és la següent:

-Expedient 1362/2019 retirada del tercer classificat i petició de documentació al quart classificat del procediment de contractació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat de les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu a les 10:15h del divendres 29 d’octubre s’obriran les portes de la sala de Plens perquè, qui ho desitgi pugui assistir com a públic a aquest punt de la Junta de Govern.

Tot i que la Junta s’obre l’assistència del públic en aquest punt, també es gravarà i es publicarà el vídeo durant els propers dies per garantir la seva publicitat.


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha convocado una Junta de Gobierno extraordinaria para el viernes 19 de octubre. La urgencia viene dada por la propuesta de aprobación del proyecto de renovación de la red de agua de la calle Rossinyol del Papagai. En la misma Junta se aprobarán dos propuestas más, una de las cuales es con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno.

La Propuesta con competencia delegada del Pleno y que se le ha hecho llegar también a los concejales y concejalas de la oposición, es la siguiente:

-Expediente 1362/2019 retirada del tercer clasificado y petición de documentación al cuarto clasificado del procedimiento de contratación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal

Las sesiones de la Junta de Gobierno local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad de las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, del 26 de septiembre. Por este motivo a las 10:15h del viernes 29 de octubre se abrirán las puertas de la sala de Plenos para que, quien lo desee, pueda asistir como público a este punto de la Junta de Gobierno.

Aunque la Junta se abre a la asistencia del público en este punto, también se grabará y se publicará el vídeo durante los próximos días para garantizar su publicidad.