Una nova entitat -l’“Associació de veïns del barri del Priorat de La Bisbal”- ha fet arribar a l’Ajuntament la documentació per entrar a formar part del registre d’entitats i associacions de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès

Aquest dilluns 18 d’octubre una nova entitat ha entrat per registre, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, els documents per donar-se d’alta al registre d’entitats i associacions de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Es tracta de l’entitat “Associació de veïns del barri del Priorat de La Bisbal”. A més, han volgut presentar-se a l’alcaldessa i al regidor de Barris per explicar les inquietuds i la il·lusió que tenen de formar aquesta nova entitat, que vol ser “dinàmica i per a totes les persones del Priorat”, tal com ha explicat la seva presidenta, Ana Mimbrero. L’objectiu de l’associació és promoure, organitzar i fomentar activitats culturals, lúdiques, esportives i, en general, qualsevol activitat que contribueixi a la millora de la convivència veïnal.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “ens sentim orgullosos de l’associacionisme del municipi i ens n’alegrem perquè ara es veu ampliat amb aquesta nova associació”.

A la fotografia apareix tota la junta: presidenta, Ana Mimbrero; Vicepresidenta, Nina Mármol; secretària, Nieves Lorenzo; Tresorera, Elvira Mendes; i els sis vocals: Marta Ramírez, Sonia Onses, Andres Toral, Jordi González, Claudio Ruiz i Alejandro Marín; amb l’alcaldessa Agnès Ferré i el regidor de Barris, Feliu Gil.

Si esteu interessats o interessades a formar part de l’entitat i estar al dia de les activitats que organitza i promou, podeu contactar amb l’associació per Facebook, entrant a l’enllaç: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073698288988


Este lunes 18 de octubre una nueva entidad ha entrado por registro, en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, los documentos para darse de alta en el registro de entidades y asociaciones del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se trata de la entidad “Associació de veïns del barri del Priorat de La Bisbal”. Además, han querido presentarse a la alcaldesa y al concejal de Barrios para explicar las inquietudes y la ilusión que tienen de formar esta nueva entidad, que quiere ser “dinámica y para todas las personas del Priorato”, tal como ha explicado su presidenta, Ana Mimbrero. El objetivo de la asociación es promover, organizar y fomentar actividades culturales, lúdicas, deportivas y, en general, cualquier actividad que contribuya a la mejora de la convivencia vecinal.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “nos sentimos orgullosos del asociacionismo del municipio y nos alegramos porque ahora se ve ampliado con esta nueva asociación”.

En la fotografía aparece toda la junta: presidenta, Ana Mimbrero; vicepresidenta, Nina Mármol; secretaria, Nieves Lozano; tesorera, Elvira Mendes; y los seis vocales: Marta Ramírez, Sonia Onses, Andres Toral, Jordi González, Claudio Ruiz y Alejandro Marín; con la alcaldesa Agnès Ferré y el concejal de Barrios, Feliu Gil.

Si estáis interesados o interesadas en formar parte de la entidad y en estar al día de las actividades que organiza y promueve, podéis contactar con la asociación por Facebook, entrando en el enlace: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073698288988