Tres joves s’incorporen a treballar a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb un contracte en pràctiques en el marc del programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha contractat tres joves per fer pràctiques en diversos departaments municipals en el marc del programa de Garantia Juvenil. Avui divendres 15 d’octubre han signat el contracte de pràctiques remunerades d’una durada de sis mesos que compta amb una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Un total de vuit joves -amb entre 16 i 29 anys- es van presentar a la convocatòria i, durant el mes de setembre, es fa dur a terme un procés de selecció. Finalment s’ha contractat l’Ainhoa López, Fatiha Skiou i José Luís Berceo.

Els llocs de feina que ocuparan, són els següents:

  • 2 auxiliars administratius per a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès: per al portal de transparència del web municipal i altres tasques administratives
  • 1 auxiliar administratiu per a la Biblioteca pública

El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa que promou la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant 6 mesos, a jornada completa. Els joves que formen part d’aquest programa han de tenir entre 16 i 29 anys, han de tenir en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior -o títol oficialment reconegut com a equivalent- o han de comptar amb un certificat de professionalitat que habiliti els joves a l’exercici professional, així com per complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball en pràctiques.


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha contratado a tres jóvenes para hacer prácticas en varios departamentos municipales en el marco del programa de Garantía Juvenil. Hoy viernes 15 de octubre han firmado el contrato de prácticas remuneradas de una duración de seis meses que cuenta con una subvención del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC).

Un total de ocho jóvenes -con entre 16 y 29 años- se presentaron a la convocatoria y, durante el mes de septiembre, se llevó a cabo un proceso de selección. Finalmente se ha contratado a Ainhoa López, Fatiha Skiou y José Luís Berceo.

Los puestos de trabajo que ocuparán, son los siguientes:

  • 2 auxiliares administrativos para el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès: para el portal de transparencia de la web municipal y otros trabajos administrativos.
  • 1 auxiliar administrativo para la Biblioteca pública.

El programa de Garantía Juvenil es una iniciativa que promueve la Generalitat de Catalunya y tiene como objetivo incentivar la contratación laboral en prácticas de jóvenes con formación, beneficiarios del programa de Garantía Juvenil de Catalunya, con la finalidad de mejorar su ocupabilidad con la adquisición de aptitudes y competencias derivadas de la práctica laboral, de manera que sea posible su incorporación en el mercado laboral de forma estable y duradera en el tiempo. El Servicio de Ocupación de Catalunya subvenciona los contratos de trabajo en prácticas, durante 6 meses, a jornada completa. Los jóvenes que forman parte de este programa tienen que tener entre 16 y 29 años, tener en posesión un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior –o título oficialmente reconocido como equivalente- o tienen que contar con un certificado de profesionalidad que habilite a los jóvenes para el ejercicio profesional, así como para cumplir los requisitos que exija la modalidad del contrato de trabajo en prácticas.