L’Escola Ull de Vent tindrà un nou uixer a partir del proper dilluns 4 d’octubre

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha signat –aquest divendres- el Decret de contractació d’en Jordi G. com a uixer de l’Escola Ull de Vent. Es tracta d’una contractació provisional, mentre es realitza el procediment selectiu per cobrir la plaça de manera definitiva. Una vegada finalitzades les seves tasques laborals en el marc del conveni, el SOM Bisbal treballarà -amb la persona que ha estat seleccionada com a uixer provisional- en un pla d’acció de treball i recerca de feina, amb l’objectiu d’impulsar de nou la seva inserció laboral quan hagi finalitzat el conveni.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha tirat endavant aquesta contractació fruit d’un conveni de col·laboració social amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Amb aquests programes de col·laboració, les administracions públiques poden contractar, de forma temporal, persones que estan a l’atur i que són preceptores de prestacions per desocupació per dur a terme obres i serveis d’interès general. El procés selectiu va iniciar-se el 2 de setembre amb la sol·licitud d’aquest conveni amb el SOC. El procés selectiu s’ha fet des del SOM Bisbal i hi han participat tres persones, totes elles proposades des del SOC, que complien els requisits i les condicions del conveni i que han hagut de realitzar una prova de català i una entrevista.


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha firmado –este viernes- el Decreto de contratación de Jordi G. como conserje de la Escuela Ull de Vent. Se trata de una contratación provisional, mientras se realiza el procedimiento selectivo para cubrir la plaza de manera definitiva. Una vez finalizadas sus tareas laborales en el marco del convenio, el SOM Bisbal trabajará -con la persona que ha sido seleccionada como conserje provisional- en un plan de acción laboral y búsqueda de trabajo, con el objetivo de impulsar de nuevo su inserción laboral cuando haya finalizado el convenio.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha llevado a cabo esta contratación fruto de un convenio de colaboración social con el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC). Con estos programas de colaboración, las administraciones públicas pueden contratar, de forma temporal, a personas que estan en situación de desempleo y que son preceptoras de prestaciones por desocupación para llevar a cabo obras y servicios de interés general. El proceso selectivo se inició el 2 de septiembre con la solicitud de este convenio con el SOC. El proceso selectivo se ha ralizado desde el SOM Bisbal y han participado en el mismo un total de tres personas, todas ellas propuestas desde el SOC, que cumplían los requisitos y las condiciones del convenio y que han tenido que hacer una prueba de catalán y una entrevista.