Els contenidors per a les restes de poda són només per a la poda. Fem-ho bé: portem cada residu al seu lloc.

201117 mal us contenidor poda
Ahir dilluns es van començar a instal·lar els contenidors de poda i ja tenim mostres del mal ús d’aquests contenidors, com podeu comprovar en la imatge.Us demanem que tingueu en compte que aquests contenidors són única i exclusivament per a les restes de poda.
La resta de residus voluminosos s’han de portar al Punt Verd.
El mal ús dels contenidors de poda dificulta la gestió dels residus, ja que s’han de mobilitzar altres serveis, amb el cost afegit que això suposa.
Fem-ho bé: portem cada residu al seu lloc.

CASTELLANO | Ayer lunes se empezaron a instalar los contenedores de poda y ya tenemos muestras del mal uso de estos contenedores, como podéis comprobar en la imagen.
Os pedimos que tengáis en cuenta que estos contenedores son única y exclusivamente para los restos de poda. El resto de residuos voluminosos se tienen que llevar al Punt Verd.
El mal uso de los contenedores de poda dificulta la gestión de los residuos, ya que se tienen que movilizar otros servicios, con el coste añadido que esto supone.
Hagámoslo bien: llevemos cada residuo a su sitio.