Comunicat de l’Equip de Govern sobre el brot de COVID-19 detectat a la Residència El Colomer

COMUNICAT DE L’EQUIP DE GOVERN

Fa pocs dies s’ha detectat un brot de COVID-19 a la Residència El Colomer de La Bisbal del Penedès i, en primer lloc, volem fer valdre la professionalitat de la Residència El Colomer i dels seus treballadors, sobretot tenint en compte els moments complicats que estem vivint.

El Colomer és una residència petita, familiar i formada per grans professionals. Tant la seva directora, Marta Cañís, com tot el personal que hi treballa han gestionat de manera impecable tots aquests mesos de pandèmia.

Després de no tenir cap cas de COVID-19 des de l’inici de la pandèmia, al mes de març, ara s’hi ha detectat un brot. Des d’aquí us fem coneixedors que, des d’un primer moment, han treballat de forma ràpida i eficaç per aplicar les mesures necessàries en una situació com la que s’està vivint en aquests moments, excepcional. Seguint el protocol de casos de brots en residències de la gent gran, a partir d’avui divendres 13 de novembre de 2020 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha declarat la intervenció a la Residència El Colomer, i ha nomenat al Sr. Ramon Descarrega, gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, per dirigir i coordinar l’activitat assistencial. Així ens ho han fet saber la directora de la Residència el Colomer, Marta Cañís; i el Sr. Ramon Descarrega, gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona.

Des d’alcaldia i les regidories de Sanitat i Benestar Social ens reiterem en fer valdre l’alta professionalitat del personal de la Residència El Colomer i la gestió eficaç i impecable de la seva directora, Marta Cañís. Així mateix, volem fer constar no només la bona gestió de la situació que han dut a terme i la gran tasca per tenir cura dels residents, sinó també la comunicació fluida i propera que ha mantingut la residència durant tota la pandèmia amb els familiars, especialment en aquests darrers dies, des de la detecció del brot.

Des de l’Equip de Govern volem enviar un missatge d’ànims a tots els afectats per aquest brot i els seus familiars i a tot l’equip de la residència.


COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Hace pocos días se ha detectado un brote de COVID-19 en la Residencia El Colomer de La Bisbal del Penedès y, en primer lugar, queremos poner en valor la profesionalidad de la Residencia El Colomer y de sus trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta los momentos complicados que estamos viviendo.

El Colomer es una residencia pequeña, familiar y formada por grandes profesionales. Tanto su directora, Marta Cañís, como todo el personal que trabaja en el centro han gestionado de manera impecable todos estos meses de pandemia.

Después de no tener ningún caso de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, en el mes de marzo, ahora se ha detectado un brote. Desde aquí os hacemos conocedores de que, desde un primer momento, han trabajado de forma rápida y eficaz para aplicar las medidas necesarias en una situación como la que se está viviendo en estos momentos, excepcional. Siguiendo el protocolo de casos de brotes en residencias de la gente mayor, a partir de hoy viernes 13 de noviembre de 2020 el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ha declarado la intervención en la Residencia El Colomer y ha nombrado al Sr. Ramon Descarrega, gerente de la Región Sanitaria del Camp de Tarragona, para dirigir y coordinar la actividad existencial. Así nos lo han hecho saber la directora de la Residencia El Colomer, Marta Cañís; y el Sr. Ramon Descarrega, gerente de la Región Sanitaria del Camp de Tarragona.

Desde alcaldía y las concejalías de Sanidad y Bienestar Social nos reiteramos en poner en valor la alta profesionalidad del personal de la Residencia El Colomer y la gestión eficaz e impecable de su directora, Marta Cañís. Así mismo, queremos hacer constar no solo la buena gestión de la situación que han llevado a cabo y el gran trabajo realizado para cuidar a los residentes, sino también la comunicación fluida y cercana que ha mantenido la residencia durante toda la pandemia con los familiares, especialmente en estos últimos días, desde la detección del brote.

Desde el Equipo de Gobierno queremos enviar un mensaje de ánimo a todos los afectados por este brote y sus familiares y a todo el equipo de la residencia.