S’aprova un contracte per desinfectar els accessos als centres educatius de la Bisbal

ACCESSOS LLAR D'INFANTS

La Junta de Govern local del 9 de novembre de 2020 ha aprovat la contractació del servei de desinfecció dels accessos als centres educatius del municipi, prèvia entrada dels i les alumnes, com a mesura per combatre la COVID-19. Es tracta d’un servei de desinfecció diària, de dilluns a divendres, a la Llar d’Infants l’Oreneta, l’ Escola Ull de Vent i l’Institut Coster de la Torre.

El contracte que s’ha aprovat és del servei prestat per Cespa S.A. des del mes de setembre i fins al 31 de desembre i l’import d’aquest contracte és de 4.326,30€ (IVA inclòs). En cas que calgui continuar amb un servei com aquest o similar a partir del gener de 2021, l’Ajuntament procedirà a tirar endavant una nova contractació.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 9 de noviembre de 2020 ha aprobado la contratación del servicio de desinfección de los accesos a los centros educativos del municipio, previa entrada de los y las alumnos y alumnas, como medida para combatir la COVID-19. Se trata de un servicio de desinfección diaria, de lunes a viernes, en la Llar d’Infants l’Oreneta, la Escuela Ull de Vent y el Instituto Coster de la Torre.

El contrato que se ha aprobado es del servicio prestado por Cespa S.A. desde el mes de septiembre y hasta el 31 de diciembre y el importe de este contrato es de 4.326,30€ (IVA incluido). En el caso de que sea necesario continuar con un servicio como este o similar a partir de enero de 2021, el Ayuntamiento procederá a llevar a cabo una nueva contratación.