Informació d’interès ciutadà sobre els tràmits d’altes o modificacions del Padró Municipal d’Habitants

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ofereix el servei d’atenció a la ciutadania, de forma telemàtica, mitjançant el telèfon 977 688 438 i el correu electrònic info@bisbalpenedes.com. També es poden fer tràmits telemàtics, mitjançant el registre d’entrada, accedint a www.bisbalpenedes.com.  Excepcionalment, s’ofereix atenció presencial, amb cita prèvia, a aquelles persones que han de realitzar tràmits relatius a altes i modificacions del Padró Municipal d’habitants o validar el certificat digital idCAT.

IMPORTANT:

-L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès només atendrà aquelles persones que hagin obtingut cita prèvia.

-La cita prèvia s’ha de sol·licitar, per telèfon, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, trucant al 977 688 438 de dilluns a divendres, de 9h a 14h.

-La persona que hagi sol·licitat cita prèvia haurà d’acudir a l’Ajuntament amb guants i mascareta i haurà de respectar les distàncies físiques i les mesures de seguretat que el personal de l’Ajuntament li indiqui en cada moment.

-Per a fer els tràmits presencials serà imprescindible presentar el DNI. Aquest, serà desinfectat amb solució hidroalcohòlica per part del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès recomana que, mentre es mantingui la situació d’alerta sanitària prioritzi l’atenció telefònica al 977688438 o mitjançant el correu electrònic info@bisbalpenedes.com.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ofrece el servicio de atención a la ciudadanía, de forma telemática, mediante el teléfono 977 688 438 y el correo electrónico info@bisbalpenedes.com. También se pueden hacer trámites telemáticos, mediante el registro de entrada, accediendo a www.bisbalpenedes.com. Excepcionalmente, se ofrece atención presencial, con cita previa, a aquellas personas que tienen que realizar trámites relativos a altas y modificaciones del Padrón Municipal de Habitantes o validar el certificado digital idCAT.

IMPORTANTE:

-El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès solo atenderá a aquellas personas que hayan obtenido cita previa.

-La cita previa se tiene que solicitar, por teléfono, en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, llamando al 977 688 438 de lunes a viernes, de 9h a 14h.

-La persona que haya solicitado cita previa deberá acudir al Ayuntamiento con guantes y mascarilla y deberá respetar las distancias físicas y las medidas de seguridad que el personal del Ayuntamiento le indique en cada momento.

-Para hacer los trámites presenciales será imprescindible presentar el DNI. Este, será desinfectado con solución hidroalcohólica por parte del personal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès recomienda que, mientras se mantenga la situación de alerta sanitaria se priorice la atención telefónica en el 977688438 o mediante el correo electrónico info@bisbalpenedes.com.