Els guants, les mascaretes i les tovalloletes no s’han de llençar mai al vàter

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’empresa que gestiona el Servei Municipal d’Aigües de la Bisbal us recordem que els elements de protecció i higiene, com ara guants, mascaretes o tovalloletes, no es poden llençar al vàter. Aquests residus poden provocar importants danys ambientals i econòmics. A més, els elements de protecció han de rebutjar-se de la forma correcta per evitar que acabin abandonats al nostre entorn i puguin convertir-se en focus de contagi.

whatsapp_aqualia_cat

Els guants, mascaretes i la resta d’elements de protecció, com ara pantalles, hauran d’anar en una bossa ben tancada i s’hauran de dipositar a la bossa de restes. Aquests elements mai s’han de llençar al vàter, ja que es podrien ocasionar problemes als diferents elements que componen els sistemes de sanejament, tant dels domicilis particulars com de la xarxa municipal. Els envasos de solucions hidroalcohòliques es podran llençar amb la resta d’envasos (contenidor o fracció groga). En tot cas, aquests elements mai s’han de llençar al vàter, ja que podrien ocasionar problemes en els diferents elements que componen els sistemes de sanejament, tant dels domicilis municipals com de la xarxa municipal.

img_higiene_personal.jpg_1069589618 img_PaP.jpg_1069589618 img_recomanacions_generals.jpg_1069589618

Per completar els bons hàbits en la llar, Aqualia recorda que tampoc les tovalloletes, molt utilitzades aquests dies, poden llançar-se al vàter. Tovalloletes humides, bastonets i altres tèxtils arriben fins a la depuradora. Aquest tipus de residus s’ha de tractar de manera especial i s’han de transportar a un abocador industrial amb un vehicle degudament adaptat. Tampoc s’hi poden abocar olis vegetals i greixos, fàrmacs, cosmètics o pintures, que també tenen conseqüències negatives tant per a les instal·lacions com per a l’entorn. Segons Aqualia, s’estima que un litre d’oli pot arribar a contaminar 1000 litres d’aigua.

img_residus_noWC.jpg_1069589618 img_guants_sanitaris.jpg_1069589618 img_residus_dom_positius.jpg_1069589618

FACTURA ELECTRÒNICA D’AQUALIA

Us recordem que Aqualia ofereix el servei de factura electrònica o e-factura. Es tracta d’un servei totalment gratuït, segur, còmode i sostenible per poder consultar les factures del subministrament d’aigua des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, amb la mateixa validesa fiscal i legal que el document tradicional.

Mitjançant aquest sistema, l’usuari rep la factura de l’aigua directament al seu correu electrònic el mateix dia en què s’emet. Per sol·licitar la factura electrònica, heu de facilitar les vostres dades i adreça de correu electrònic enviant un correu electrònic a e-factura@aqualia.es. Les dades que heu d’enviar són: número de contracte, població, nom i cognoms del/la titular i adreça de l’e-mail on desitgen rebre l’e-factura. També podeu trucar al Centre d’Atenció al Client 900 81 40 81.

NOTIFICACIONS D’INCIDÈNCIES AL VOSTRE TELÈFON MÒBIL

Aprofitem per recordar que Aqualia notifica les avaries als afectats mitjançant l’enviament d’un SMS. Si no esteu donats d’alta en aquest servei, podeu trucar al telèfon d’atenció al client per sol·licitar-lo.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas de la Bisbal os recuerdan que los elementos de protección e higiene, como por ejemplo guantes, mascarillas o toallitas, no se pueden tirar al váter. Estos residuos pueden provocar importantes daños ambientales y económicos. Además, los elementos de protección deben desecharse de la forma correcta para evitar que terminen abandonados en nuestro entorno y puedan convertirse en focos de contagio.

whatsapp_aqualia_cat

Los guantes, mascarillas y el resto de elementos de protección, como por ejemplo pantallas, deberán ir en una bolsa bien cerrada y se deberán depositar en la bolsa de desechos. Estos elementos nunca se tienen que tirar al váter, ya que se podrían generar problemas en los distintos elementos que componen los sistemas de saneamiento, tanto de los domicilios particulares como de la red municipal. Los envases de soluciones hidroalcohólicas se podrán tirar con el resto de enveses (contenedor o fracción amarilla). En todo caso, estos elementos nunca se deben tirar al váter, ya que se podrían ocasionar problemas en los distintos elementos que componen los sistemas de saneamiento, tanto de los domicilios particulares como de la red municipal.

img_higiene_personal.jpg_1069589618 img_PaP.jpg_1069589618 img_recomanacions_generals.jpg_1069589618

Para completar los buenos hábitos en el hogar, Aqualia recuerda que tampoco las toallitas, muy utilizadas estos días, se pueden tirar al váter. Toallitas húmedas, bastoncillos y otros textiles llegan hasta la depuradora. Este tipo de residuos se debe tratar de una forma especial y se deben transportar a un vertedero industrial con un vehículo debidamente adaptado. Tampoco se pueden verter aceites vegetales, grasas, fármacos, cosméticos o pinturas, que también tienen consecuencias negativas tanto para las instalaciones como para el entorno. Según Aqualia, se estima que un litro de aceite puede llegar a contaminar 1000 litros de agua.

img_guants_sanitaris.jpg_1069589618 img_residus_dom_positius.jpg_1069589618 img_residus_noWC.jpg_1069589618

FACTURA ELECTRÓNICA DE AQUALIA

Os recordamos que Aqualia ofrece el servicio de factura electrónica o e-factura. Se trata de un servicio totalmente gratuito, seguro, cómodo y sostenible para poder consultar las facturas del suministro de agua desde cualquier lugar y en cualquier momento, con la misma validez fiscal y legal que el documento tradicional.

Mediante este sistema, el usuario recibe la factura de agua directamente en su correo electrónico el mismo día que se emite. Para solicitar la factura electrónica, tenéis que facilitar vuestros datos y dirección de correo electrónico enviando un correo electrónico a e-factura@aqualia.es. Los datos que tendréis que hacerle llegar a la compañía, son: número de contrato, población, nombre y apellidos del/la titular y dirección de e-mail dónde desean recibir la e-factura. También podéis llamar al teléfono del Centro de Atención al Cliente: 900 81 40 81

NOTIFICACIONES DE INCIDENCIAS EN VUESTRO TELÉFONO MÓVIL

Aprovechamos para recordar que Aqualia notifica las averías a los afectados mediante el envío de un SMS. Si no estáis dados de alta en este servicio, podéis llamar al teléfono de atención al cliente para solicitarlo.